Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0093(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0278/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0278/2008

Debates :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Balsojumi :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0359

Pieņemtie teksti
PDF 425kWORD 47k
Ceturtdiena, 2008. gada 10. jūlijs - Strasbūra
Eiropas Kopienas un Mauritānijas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *
P6_TA(2008)0359A6-0278/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par tāda protokola noslēgšanu, ar kuru laika posmam no 2008. gada 1. augusta līdz 2012. gada 31. jūlijam nosaka Eiropas Kopienas un Mauritānijas Islāma Republikas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (COM(2008)0243),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu un 300. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0199/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumu (A6-0278/2008),

1.   apstiprina grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam un apstiprina nolīguma slēgšanu;

2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Mauritānijas Islāma Republikas valdībai un parlamentam.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Priekšlikums Padomes regulai
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Lisabonas Līguma stāšanās spēkā, ja tas tiks ratificēts, paredz iestāžu ciešāku savstarpēju sadarbību, kurai cita starpā jādod Eiropas Parlamentam iespēja vairāk un labāk piekļūt visai informācijai par zivsaimniecības nolīgumiem, tostarp arī laikā, kad notiek sarunas par protokoliem.
Grozījums Nr. 2
Priekšlikums Padomes regulai
1.a pants (jauns)
1.a pants
Nolīguma 10. pantā paredzētās apvienotās komitejas sanāksmēs un darbā kā novērotājs piedalās viens Eiropas Parlamenta Zivsaimniecības komitejas loceklis. Šajās sanāksmēs var piedalīties arī tie zivsaimniecības nozares pārstāvji, kuri zvejo, ievērojot šo nolīgumu.
Grozījums Nr. 3
Priekšlikums Padomes regulai
4.a pants (jauns)
4.a pants
Komisija Eiropas Parlamentam nosūta Nolīguma 10. pantā paredzētās apvienotās komitejas sanāksmju secinājumus. Protokola spēkā esamības pēdējā gadā un pirms tiek slēgts jauns nolīgums par tā atjaunošanu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par nolīguma īstenošanu.
Grozījums Nr. 4
Priekšlikums Padomes regulai
4.b pants (jauns)
4.b pants
Saskaņā ar Finanšu regulas 30. panta 3. punktu1, kā arī ievērojot Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. februāra rezolūcijas par pārredzamību finanšu jautājumos2 būtību, Komisija katru gadu savā tīmekļa vietnē publicē atsevišķo gala saņēmēju sarakstu, kuri ir ieguvuši ES finansiālo ieguldījumu.
________
1 Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).
2 P6_TA(2008)0051.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika