Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 22k
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg
Omstrukturering af EF-fiskerflåden *
P6_TA(2008)0360

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2008 om forslag til Rådets forordning om et midlertidigt særligt initiativ til fremme af omstruktureringen af EF-fiskerflåderne, som er berørt af den økonomiske krise (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0454),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0270/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 134,

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik