Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 195kWORD 22k
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg
Rybárska flotila EÚ postihnutá hospodárskou krízou *
P6_TA(2008)0360

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2008 o návrhu nariadenia, ktorým sa zavádza dočasné osobitné opatrenie na podporu reštrukturalizácie európskych rybárskych flotíl postihnutých hospodárskou krízou (KOM(2008)0454 – C6-0270/2008 – 2008/0144(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0454),

–   so zreteľom na články 36 a 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0270/2008),

–   so zreteľom na články 51 a 134 rokovacieho poriadku,

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia