Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0340/2008

Forhandlinger :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Afstemninger :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 118kWORD 40k
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg
Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege
P6_TA(2008)0362RC-B6-0340/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2008 om situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sin beslutning af 22. maj 2008 om naturkatastrofen i Kina(1),

-   der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om Tibet(2),

-   der henviser til sin beslutning af 13. december 2007 om topmødet mellem EU og Kina og dialogen om menneskerettigheder mellem EU og Kina(3),

-   der henviser til resultaterne af den 25. forhandlingsrunde i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina i Brdo, Slovenien, den 15. maj 2008,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at både Kina og EU er forpligtede til at bidrage til fred, sikkerhed og bæredygtig udvikling i verden,

B.   der henviser til omfanget af ødelæggelser, som det voldsomme jordskælv i den sydvestlige del af Kina den 12. maj 2008 forårsagede; der henviser til, at dette jordskælv krævede titusindvis af ofre, navnlig i Sichuan-provinsen; der henviser til, at 10 mio. mennesker ifølge det seneste skøn var berørt af jordskælvet og næsten 70 000 mennesker blev dræbt, herunder tusindvis af skolebørn, da deres klasseværelser styrtede sammen,

C.   der henviser til, at den kinesiske regering traf særlige nødhjælpsforanstaltninger og indsatte hjælpearbejdere – herunder afdelinger af hæren – og hold af læger for at hjælpe indbyggerne i katastrofeområdet,

D.   der henviser til hele det kinesiske folks og det internationale samfunds ekstraordinære mobilisering og solidaritet i arbejdet for at hjælpe den katastroferamte befolkning,

E.   der henviser til, at åbningen af Tibet for turister og medierne ikke bør anvendes som et "PR-arrangement", men en reel åbning, der vil give journalister, medierne og turister mulighed for at besøge Tibet,

F.   der henviser til udtalelserne fra Den Internationale Olympiske Komite (IOC), der understregede, at tildelingen af OL 2008 til Kina ville bidrage til at få landet til at åbne sig og forbedre menneskerettighedssituationen,

1.   udtrykker tilfredshed med udviklingen i forbindelserne mellem EU og Kina, sektordialogerne og det snævrere samarbejde om forskellige spørgsmål med relation til globalisering;

2.   opfordrer de kinesiske myndigheder til at tage højde for, at advarsler om jordskælv udgør en målestok for et lands udvikling; understreger derfor, at det er af afgørende betydning at reagere aktivt og omgående på enhver advarsel, som det videnskabelige samfund måtte give myndighederne i den usandsynlige, men mulige situation, at der opstår en ny naturkatastrofe i Kina;

3.   glæder sig over, at forbindelserne mellem repræsentanter for Dalai Lama og de kinesiske myndigheder er blevet genetableret efter begivenhederne i Lhasa i marts 2008; opfordrer de to parter til at styrke disse forbindelser for dermed at tilvejebringe et fundament af gensidig tillid, hvilket er forudsætningen for at kunne nå frem til en politisk løsning, som begge sider kan acceptere;

4.   beklager, at de store fremskridt på områderne handel og økonomi, der er opnået i forholdet med Kina, ikke er blevet ledsaget af væsentlige resultater i spørgsmål om menneskerettigheder og demokrati;

5.   beklager dybt, at menneskerettighedssituationen i Kina stadig er bekymrende på grund af omfattende og systematiske krænkelser af menneskerettighederne; erindrer om de løfter på menneskerettighedsområdet, som Kina afgav, da landet fik tildelt De Olympiske Lege;

6.   fordømmer Kinas udbredte anvendelse af dødsstraf og opfordrer de kinesiske myndigheder til at indføre et moratorium for henrettelser;

7.   beklager dybt, at ingen internationale opfordringer har formået at forhindre de kinesiske myndigheder i at fortsætte deres opfølgning på urolighederne den 14. marts 2008 i Tibet, idet deltagere i protesterne i Lhasa stadig bliver forfulgt, tilbageholdt og vilkårligt arresteret, og deres familier ikke får oplysninger om deres opholdssted, selv om dette kræves henhold til den kinesiske lovgivning; opfordrer de kinesiske myndigheder til at standse deres "kampagne for patriotisk omskoling", som er blevet intensiveret siden begyndelsen af april, under De Olympiske Lege for den "olympiske borgfreds" skyld;

8.   ser med tilfredshed på, at Kina ikke har tøvet med at tage imod bistand fra det internationale samfund for at hjælpe ofrene for jordskælvet i Sichuan-regionen eller lette frivillige nødhjælpsorganisationers indsats for at fordele hjælpen;

9.   understreger betydningen af støtte fra EU og dens medlemsstater og det internationale samfund i genopbygningsfasen i det berørte område;

10.   opfordrer Kina til at respektere sine egne officielle løfter om menneskerettigheder og mindretalsrettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, som IOC bekendtgjorde, da den besluttede at lade Kina være vært for De Olympiske Lege;

11.   opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at udnytte denne historiske mulighed for at vise verden, at tildelingen af De Olympiske Lege til Beijing har givet dem en enestående mulighed for at forbedre deres menneskerettighedssituation ved at benåde alle politiske fanger og menneskerettighedsaktivister, der er fængslede, herunder dem, der sidder i fængsel i Tibet som følge af oprøret i marts 2008 (naturligvis med undtagelse af gerningsmænd til voldelig kriminalitet); opfordrer endvidere de kinesiske myndigheder til at standse forskelsbehandlingen af migranter til og fra landområder og etniske minoriteter, og til at afstå fra at chikanere fagforeningsaktivister, advokater og journalister, når de angiver brud på grundlæggende rettigheder; gentager sin overbevisning om, at fængslingen af disse mennesker er imod den universelle og accepterede ånd i den internationale offentlige ret;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne, regeringen i Folkerepublikken Kina samt til bestyrelsen for Den Internationale Olympiske Komite.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0232.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0119.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0622.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik