Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2030(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0250/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0250/2008

Συζήτηση :

PV 09/07/2008 - 20
CRE 09/07/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.8
CRE 10/07/2008 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0365

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 394kWORD 91k
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Το Διάστημα και η ασφάλεια
P6_TA(2008)0365A6-0250/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με το διάστημα και την ασφάλεια (2008/2030(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας με τίτλο "Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο" που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την στρατηγική της ΕΕ κατά της διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής, που ενέκρινε επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2007 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος(1),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και τις σχετικές διατάξεις τους για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική (άρθρο 189 της ΣΛΕΕ), τη διαρκή διαρθρωμένη συνεργασία επί θεμάτων ασφαλείας και άμυνας (άρθρα 42(6) και 46 της ΣΕΕ και σχετικό πρωτόκολλο) και την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των δραστηριοτήτων για ειρηνικούς σκοπούς (Τμήμα 6, Τίτλος ΙΙΙ της ΣΛΕΕ), καθώς και τη ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 της ΣΛΕΕ) και τις διατάξεις περί αμοιβαίας στήριξης σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον κράτους μέλους ή κρατών μελών (άρθρο 42(7) της ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας(3),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του 1967 "επί των αρχών που διέπουν τη δραστηριότητα των κρατών κατά την εξερεύνηση και χρησιμοποίηση του διαστήματος συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουρανίων σωμάτων" ("Συνθήκη για το Διάστημα"),

–   έχοντας υπόψη τη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας στον τομέα της διαστημικής πολιτικής με την οποία δημιουργήθηκε το 2006 τριμερής διάλογος για το διάστημα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Roscosmos (Ρωσικός Ομοσπονδιακός Οργανισμός Διαστήματος),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0250/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία απειλών από το διάστημα, η ασφαλής και βιώσιμη πρόσβαση στο διάστημα καθώς και η χρήση του διαστήματος πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες προκλήσεις στους τομείς της πολιτικής και της ασφάλειας που αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν την αυτόνομη ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος μια στρατηγική αναγκαιότητα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη μιας κοινής προσέγγισης στο πλαίσιο της διαστημικής πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα υπερβολικά δαπανηρά προγράμματα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) πάσχουν από έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαστημικών πόρων που χειρίζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από έλλειψη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής διαστημικής δομής για αμυντικούς σκοπούς και για σκοπούς ασφάλειας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέας γενεάς εκτοξευτήρων θα απαιτήσει 15 χρόνια περίπου και ότι η σημερινή γενιά εκτοξευτήρων θα πρέπει να αντικατασταθεί σε 20 χρόνια,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη διαστημικών πόρων από τις ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία και άλλα πρόσφατα αναδυόμενα κράτη στον τομέα του διαστήματος όπως οι Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Βραζιλία, Ισραήλ, Ιράν, Μαλαισία, Πακιστάν, Νότιος Αφρική και Τουρκία, προχωρεί με ταχείς ρυθμούς,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008 θέτει την επίτευξη προόδου στην ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική ως μία από τις προτεραιότητες της,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα πιο οικονομικώς αποδοτικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του διαστήματος και της επίτευξης ενός βιώσιμου στόλου διαστημικών πόρων είναι η συντήρηση εν τροχιά, με χρήση επιτόπιων μέσων,

Γενικές εκτιμήσεις

1.   διαπιστώνει τη σημασία της διαστημικής διάστασης για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη μιας κοινής προσέγγισης που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών συμφερόντων στο διάστημα·

2.   υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητοι οι διαστημικοί πόροι προκειμένου να μπορούν οι πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βασίζονται σε ανεξάρτητες, αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες για την υποστήριξη των πολιτικών πρόληψης των συγκρούσεων, ενεργειών διαχείρισης κρίσεων καθώς και για την παγκόσμια ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων μεταφοράς τους και την επανεξέταση των διεθνών Συνθηκών, το διεθνικό λαθρεμπόριο ελαφρού οπλισμού και φορητών όπλων, την προστασία των κρίσιμων υποδομών και των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την προστασία των πολιτών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών καθώς και καταστροφών και κρίσεων που προκαλούνται από τον άνθρωπο·

3.   χαιρετίζει την έγκριση της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής από το "Συμβούλιο Διαστήματος", όπως προτάθηκε σε κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) (COM(2007)0212), ιδίως το κεφάλαιο για την ασφάλεια και την άμυνα, εκφράζοντας ωστόσο τη λύπη του για την έλλειψη οιασδήποτε αναφοράς στην απειλή "οπλοποίησης" του διαστήματος ανάμεσα στα "βασικά ζητήματα προς εξέταση κατά τη διαμόρφωση στρατηγικής για τις διεθνείς σχέσεις" (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 3 του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2007, σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος)· συνιστά, ως εκ τούτου, η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια να λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτή την πολιτική, και είναι της γνώμης ότι τα διαστημικά ζητήματα θα πρέπει να εκφράζονται στην ενδεχόμενη Λευκή Βίβλο για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

4.   επισημαίνει την εισαγωγή μιας νομικής βάσης για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική στη Συνθήκη της Λισαβόνας· χαιρετίζει την ευκαιρία που δίνεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να θεσπίσουν, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, τα αναγκαία μέτρα για τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση σχετικά με τα μέτρα αυτά, καθώς και ανακοίνωση για τη διαμόρφωση των κατάλληλων σχέσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος· επικροτεί επίσης τις δυνατότητες για μια μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία επί θεμάτων ασφάλειας και άμυνας και την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των δραστηριοτήτων για ειρηνικούς σκοπούς·

5.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τους διάφορους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα υφιστάμενα εθνικά και πολυεθνικά διαστημικά συστήματα και να ενισχύσουν την αμοιβαία συμπληρωματικότητά τους· τονίζει, στο θέμα αυτό, ότι χρειάζονται κοινές ικανότητες για την ΕΠΑΑ τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς: τηλεπικοινωνίες, διαχείριση πληροφοριών, παρατήρηση και πλοήγηση· συνιστά τη διάθεση και ανταλλαγή των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την αντίληψη της ΕΕ για μια Δικτυοκεντρική Οργάνωση Επιχειρήσεων·

6.   επικροτεί τις προσπάθειες της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής και της Διεθνούς Ένωσης για την Προώθηση της Ασφάλειας του Διαστήματος για την προώθηση της αποκατάστασης, της κατανόησης και των μέτρων σε σχέση με τα διαστημικά απόβλητα·

Αυτόνομη εκτίμηση κατάστασης απειλής

7.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συγκεντρώνουν και να ανταλλάσσουν τα στοιχεία διαστημικής προέλευσης που χρειάζονται για την αυτόνομη εκτίμηση απειλής εκ μέρους της ΕΕ·

Παρατήρηση της γης και αναγνώριση

8.   ζητεί να αναπτυχθεί πλήρως το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ) ούτως ώστε να γίνει πλήρης χρήση των δυνατοτήτων του· συνιστά επίσης την επείγουσα σύναψη συμφωνιών μεταξύ του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την παροχή διαθέσιμων εικόνων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ και προς τις διοικήσεις των ενόπλων δυνάμεων, εξασφαλίζοντας συμπληρωματικότητα με τις ικανότητες παρατήρησης και τις παράγωγες σε σχέση με την ασφάλεια πληροφορίες του προγράμματος Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES)· χαιρετίζει σχετικά το πρόγραμμα για τον Τακτικό Σταθμό Εκμετάλλευσης Εικόνων που διαχειρίζονται από κοινού ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) και το Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.   συνιστά να αναπτύξει η ΕΕ κοινή αντίληψη για τις γεωδιαστημικές πληροφορίες, δημιουργώντας τις συνθήκες για τη συμμετοχή του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχεδιασμό κάθε επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας που απαιτεί παρατήρηση και πληροφορίες σχετικά με το διάστημα· συνιστά να εγκαθιδρύσει το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλή επικοινωνιακή σύνδεση, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, τόσο με το Επιχειρησιακό Αρχηγείο που έχει τη βάση του στην ΕΕ όσο και με το Αρχηγείο Δυνάμεων που βρίσκεται στην περιοχή ανάπτυξης· συνιστά επίσης η ΕΕ να διερευνήσει τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να διαθέτει επαρκή κονδύλια για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών για επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ·

10.   καλεί τα κράτη-μέλη της ΕΕ που έχουν πρόσβαση σε διάφορους τύπους ραντάρ, οπτικούς και μετεωρολογικούς δορυφόρους παρατήρησης και συστήματα αναγνώρισης (Helios, SAR-Lupe, TerraSAR-X, Rapid Eye, Cosmo-skymed, Pleiades) να μεριμνήσουν για την συμβατότητά τους· χαιρετίζει τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των πρωτοπόρων χωρών της ΕΕ (όπως SPOT, ORFEO, το πλαίσιο συνεργασίας Helios, τη συμφωνία Schwerin και το σχεδιαζόμενο MUSIS)· συνιστά να τεθεί το σύστημα MUSIS σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

11.   τονίζει τη σημασία του GMES τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας της ΕΕ· ζητεί επειγόντως τη δημιουργία μιας επιχειρησιακής θέσης του προϋπολογισμού προκειμένου να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υπηρεσιών του GMES που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη·

Πλοήγηση-Προσδιορισμός θέσης-Χρονισμός

12.   υπογραμμίζει την αναγκαιότητα του Galileo για αυτόνομες επιχειρήσεις ΕΠΑΑ, για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), για την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης και για τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης· επισημαίνει ιδιαίτερα ότι η κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία θα έχει ζωτική σημασία στον τομέα της πλοήγησης, του προσδιορισμού θέσης και του χρονισμού, κυρίως για να αποφεύγονται ανώφελοι κίνδυνοι·

13.   σημειώνει τη συμφωνία που επετεύχθη σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόταση κανονισμού σχετικά με την περαιτέρω υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo), η οποία ορίζει ότι το σύστημα αυτό θα ανήκει στην Κοινότητα και ότι η φάση υλοποίησής του θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον κοινοτικό προϋπολογισμό·

14.   επισημαίνει τη θέση του της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)(4) και, ειδικότερα, το γεγονός ότι τα προγράμματα EGNOS και Galileo θα πρέπει να θεωρούνται ένας από τους βασικούς πυλώνες του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος, και το ότι η διαχείρισή τους, που θα πραγματοποιείται από κοινού με τη Διοργανική Ομάδα Galileo (GIP), μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος·

Τηλεπικοινωνίες

15.   υπογραμμίζει την ανάγκη ασφαλούς διαστημικής επικοινωνίας για επιχειρήσεις ΕΠΑΑ (στρατιωτικό προσωπικό ΕΕ, επιτελεία ΕΕ, αναπτυσσόμενα επιτελεία) και για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των κρατών μελών σε πλαίσιο ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και άλλων παρόμοιων οργανισμών·

16.   ζητεί τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά δορυφορικά συστήματα τηλεπικοινωνιών που διαθέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ (όπως Skynet, Syracuse, Sicral, SATCOM Bw, Spainsat) να είναι αμοιβαίως διαλειτουργικά προκειμένου να μειωθεί το κόστος·

17.   υποστηρίζει την ανάπτυξη ραδιοεπικοινωνιών μέσω λογισμικού (software defined radio-SDR) από την Επιτροπή και τον ΕΟΑ· επισημαίνει ότι το SDR θα συμβάλει στην καλύτερη διαλειτουργικότητα του χερσαίου τμήματος των συστημάτων τηλεπικοινωνιών·

18.   συνιστά να γίνουν εξοικονομήσεις μέσω της από κοινού χρήσης της επίγειας υποδομής που στηρίζει τα διάφορα εθνικά συστήματα τηλεπικοινωνιών·

19.   στηρίζει τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μελλοντικά συστήματα τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου, με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ·

Επιτήρηση του διαστήματος

20.   υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης του διαστήματος που θα οδηγήσει στην εποπτεία της κατάστασης που επικρατεί στο διάστημα (περιλαμβανομένων π.χ. των GRAVES και TIRA) προκειμένου να ελέγχονται η διαστημική υποδομή, τα διαστημικά απόβλητα και, πιθανώς, άλλες απειλές·

21.   στηρίζει τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα επαγρύπνησης για την κατάσταση στο διάστημα·

Δορυφορικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για βαλλιστικούς πυραύλους

22.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε επίκαιρα δεδομένα σχετικά με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων ανά τον κόσμο· υποστηρίζει ως εκ τούτου τα προγράμματα έγκαιρης προειδοποίησης μέσω δορυφόρου σε σχέση με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων (όπως το γαλλικό "spirale")· ζητεί επιπλέον να διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οι πληροφορίες που θα αποκτώνται μέσω των μελλοντικών αυτών συστημάτων προκειμένου να προστατεύεται ο πληθυσμός τους και να υποστηρίζονται πιθανά αντίμετρα, καθώς και για να χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της συμβατότητας με τη Συνθήκη για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων, καθώς και για τις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ και για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας·

Πληροφορίες σημάτων

23.   υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σημάτων (ηλεκτρονικές πληροφορίες –όπως το γαλλικό Essaim– και πληροφορίες επικοινωνιών) σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα και το διεθνές περιβάλλον

24.   υποστηρίζει την ασφαλή, ανεξάρτητη και βιώσιμη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα ως βασική προϋπόθεση για την ανάληψη αυτόνομης κοινοτικής δράσης·

25.   συνιστά να τίθενται οι ευρωπαϊκοί μη εμπορικοί δορυφόροι σε τροχιά στο διάστημα από ευρωπαϊκούς εκτοξευτές που βρίσκονται, κατά προτίμηση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της ασφάλειας του εφοδιασμού και της προστασίας των βιομηχανικών και τεχνικών βάσεων της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·

26.   σημειώνει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η προσπάθεια ανάπτυξης ενός αναβαθμισμένου Ariane 5 που θα είναι διαθέσιμος πριν από το 2015·

27.   συνιστά να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδύσεις σε νέους ευρωπαϊκούς εκτοξευτές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εντεινόμενος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί για αυτό το σχέδιο μεγαλύτερο βαθμό πειθαρχίας, τόσο από δημοσιονομική άποψη όσο και από άποψη χρονοδιαγράμματος·

28.   συνιστά να θεσπιστεί η συντήρηση των δορυφόρων εν τροχιά (on-orbit servicing) ως μέσο υποστήριξης με σκοπό τη βελτίωση της αντοχής, της ανθεκτικότητας, της διαθεσιμότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαστημικών πόρων και, ταυτόχρονα, τη μείωση της χρησιμοποίησης πόρων και του κόστους συντήρησης·

Διακυβέρνηση

29.   ενθαρρύνει μια ισχυρή διαπυλωνική συνεργασία για το διάστημα και την ασφάλεια, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες (π.χ. η Επιτροπή, το Συμβούλιο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις για την πολιτική ασφαλείας και τα δεδομένα ασφάλειας που συνδέονται με την ΕΠΑΑ·

30.   συνιστά θερμά την προώθηση ίσης πρόσβασης όλων των κρατών μελών της ΕΕ σε επιχειρησιακά δεδομένα που συγκεντρώνονται με τη χρήση διαστημικών πόρων στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης ΕΠΑΑ·

31.   συνιστά να αναπτυχθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας διοικητικές και χρηματοδοτικές ικανότητες για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το διάστημα·

Χρηματοδότηση

32.   επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αναλαμβάνει υποχρεώσεις για δαπάνες που ανέρχονται σε περίπου 5 250 000 000 ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013 για κοινές ευρωπαϊκές διαστημικές δραστηριότητες, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα μια μέση δαπάνη ύψους 750 000 000 ευρώ ανά έτος για τη συγκεκριμένη περίοδο·

33.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτίσει επιχειρησιακό προϋπολογισμό για διαστημικούς πόρους προς υποστήριξη της ΕΠΑΑ και των ευρωπαϊκών συμφερόντων στον τομέα της ασφάλειας·

34.   είναι θορυβημένο διότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ οδηγεί σε στενότητα πόρων λόγω περιττής επικάλυψης των δραστηριοτήτων· υποστηρίζει ως εκ τούτου την ιδέα να ξεκινήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ κοινά προγράμματα, γεγονός που θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μακροπρόθεσμα·

35.   διαπιστώνει επιπλέον ότι το κόστος που προκύπτει λόγω της απουσίας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης στον τομέα της προμήθειας, της συντήρησης και της λειτουργικότητας των διαστημικών πόρων υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ·

36.   επισημαίνει ότι, όπως έχει καταδείξει η εμπειρία, τα κοινά σχέδια ευρείας κλίμακας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ορθής διαχείρισης, όταν εμπλέκονται σε αυτά 27 διαφορετικές εθνικές αρχές στον τομέα του προϋπολογισμού, οι οποίες εφαρμόζουν την αρχή της "δίκαιης επιστροφής'· συνιστά, συνεπώς, ένθερμα τη χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων και προγραμμάτων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

37.   διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, το επίπεδο των επενδύσεων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των ευρωπαϊκών αναγκών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας από πλευράς δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και η προσήκουσα δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την παρατήρηση της γης και τη συλλογή πληροφοριών, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σημάτων, θα έπρεπε να αυξηθούν σημαντικά προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες μίας ολοκληρωμένης διαστημικής πολιτικής·

38.   θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και τα κράτη μέλη τους θα πρέπει να φροντίσουν για την αξιόπιστη και κατάλληλη χρηματοδότηση των προβλεπόμενων διαστημικών δραστηριοτήτων και τη συναφή έρευνα· αποδίδει μεγάλη σημασία στη χρηματοδότηση του προγράμματος Galileo από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Προστασία της διαστημικής υποδομής

39.   υπογραμμίζει τον ευάλωτο χαρακτήρα των στρατηγικών διαστημικών πόρων, καθώς και της υποδομής που επιτρέπει την πρόσβαση στο διάστημα, όπως εκτοξευτές και διαστημικοί σταθμοί· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη να προστατεύονται κατά τον δέοντα τρόπο από χερσαία αμυντικά πυραυλικά συστήματα, αεροσκάφη και συστήματα επιτήρησης του διαστήματος· υποστηρίζει επιπλέον την ανταλλαγή δεδομένων με τους διεθνείς εταίρους στην περίπτωση που δορυφόροι καθίστανται μη επιχειρησιακοί λόγω εχθρικής ενέργειας·

40.   ζητεί να αντιμετωπισθεί ο ευάλωτος χαρακτήρας των μελλοντικών ευρωπαϊκών δορυφορικών συστημάτων με τεχνολογία αντιπαρασιτικής προστασίας, θωράκιση, συντήρηση εν τροχιά, υψηλή τροχιά και αρχιτεκτονικές διάσπαρτων πολυτροχιακών δομών·

41.   τονίζει ότι τα προστατευτικά μέτρα πρέπει να συμμορφούνται πλήρως με τις διεθνείς προδιαγραφές σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος και τα από κοινού συμφωνηθέντα μέτρα για τη διαφάνεια και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης (TBCM)· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης νομικά ή πολιτικά δεσμευτικών "κανόνων οδικής κυκλοφορίας" για τους φορείς εκμετάλλευσης του διαστήματος, σε συνδυασμό με ένα σύστημα διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας·

42.   υπογραμμίζει ότι, συνεπεία αυτού του ευάλωτου χαρακτήρα, η προηγμένη επικοινωνία δεν θα πρέπει να εξαρτάται ποτέ πλήρως από τεχνολογίες που βρίσκονται στο διάστημα·

Διεθνές νομικό καθεστώς σχετικά με την χρήση του διαστήματος

43.   επαναλαμβάνει την σημασία που έχει η αρχή της χρήσης του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς, όπως εκφράζεται στην προαναφερθείσα Συνθήκη του 1967 για το Διάστημα, και εκφράζει ως εκ τούτου την ανησυχία του για την πιθανή μελλοντική "οπλοποίηση" του διαστήματος·

44.   συνιστά η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική να μη συνεισφέρει επ' ουδενί στη συνολική στρατιωτικοποίηση και "οπλοποίηση" του διαστήματος·

45.   ζητεί να ενισχυθεί το διεθνές νομικό καθεστώς για τη ρύθμιση και την προστασία μη επιθετικών χρήσεων του διαστήματος και την ενίσχυση των TCBM, στο πλαίσιο κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών για τον μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος (COPUOS) οι οποίες πρέπει να συνάδουν με τις δραστηριότητες της Διυπηρεσιακής Συντονιστικής Επιτροπής για τα Απόβλητα, καθώς και με την κατάρτιση εκ μέρους της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τον αφοπλισμό, πολυμερούς συμφωνίας για την πρόληψη ενός αγώνα δρόμου διαστημικών εξοπλισμών· ζητεί επιπλέον από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπροσωπήσει κατά τρόπο προορατικό την Ευρωπαϊκή Ένωση στην COPUOS· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προωθήσουν μια διάσκεψη για την αναθεώρηση της Συνθήκης για το Διάστημα, με στόχο την ενίσχυση και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στην απαγόρευση όλων των όπλων στο διάστημα·

46.   καλεί όλους τους διεθνείς παράγοντες να σταματήσουν τη χρήση επιθετικού εξοπλισμού στο διάστημα· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τη χρήση καταστρεπτικής δύναμης κατά δορυφόρων, όπως συνέβη με την κινεζική δοκιμή καταστροφής δορυφόρου τον Ιανουάριο του 2007 και τις επιπτώσεις της μαζικής αύξησης αποβλήτων για την ασφάλεια του διαστήματος· συνιστά ως εκ τούτου την έγκριση εθελοντικών, νομικά δεσμευτικών μέσων σε διεθνές επίπεδο που θα επικεντρώνονται στην απαγόρευση της χρήσης όπλων κατά των διαστημικών πόρων και της εγκατάστασης όπλων στο διάστημα·

47.   καλεί όλους τους χρήστες του διαστήματος να καταχωρίσουν τους δορυφόρους τους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε σχέση με την ασφάλεια του διαστήματος που θα προωθεί τη διαφάνεια· υποστηρίζει την επιδίωξη του Συμβουλίου για έναν συνεκτικό κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα διαστημικά αντικείμενα· ζητεί αυτός ο κώδικας να μετατραπεί σε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο·

48.   καλεί επιμόνως τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτούν για τον ενεργό περιορισμό και την προστασία έναντι των διαστημικών αποβλήτων που είναι επιζήμια για τους δορυφόρους·

Διατλαντική συνεργασία για τη διαστημική πολιτική και πυραυλική άμυνα

49.   καλεί την Ευρωπαϊκής Ένωση και τον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) να ξεκινήσουν ένα στρατηγικό διάλογο για τη διαστημική πολιτική και την αντιπυραυλική άμυνα, διατηρώντας κατά νου τη νομική επιταγή αποφυγής οιασδήποτε δράσης που ενδεχομένως δεν συνάδει με την αρχή της ειρηνικής χρήσης του διαστήματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, την επιτήρηση του διαστήματος και την έγκαιρη προειδοποίηση για βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και για την προστασία των ευρωπαϊκών δυνάμεων μέσω ενός αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος·

50.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να συμμετάσχουν σε έναν στρατηγικό διάλογο για τη χρήση των διαστημικών πόρων και να ηγηθούν παγκοσμίως εντός και εκτός των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το διάστημα θα χρησιμοποιείται μόνο για ειρηνικές πολιτικές·

Άλλης μορφής διεθνής συνεργασία

51.   χαιρετίζει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του προαναφερθέντος τριμερούς διαλόγου για το διάστημα, που καθιερώθηκε το 2006 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Roscosmos και περιλαμβάνει διαστημικές εφαρμογές (πλοήγηση δορυφόρου, παρατήρηση της γης και δορυφορικές επικοινωνίες) καθώς και την πρόσβαση στο διάστημα (εκτοξευτές και μελλοντικά συστήματα μεταφοράς στο διάστημα)·

o
o   o

52.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στους Γενικούς Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) ΕΕ C 136, 20.6.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ C 96 Ε, 21.4.2004, σ. 136.
(3) ΕΕ C 33 Ε, 9.2.2006, σ. 580.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0167.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου