Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0349/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 279kWORD 50k
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Εικαζόμενη ύπαρξη κοινών τάφων στο τμήμα του υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ
P6_TA(2008)0366RC-B6-0349/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την εικαζόμενη ύπαρξη κοινών τάφων στο τμήμα του υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

−   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της ad hoc αντιπροσωπείας του, μετά τις επισκέψεις της στο Κασμίρ, από 8 έως 11 Δεκεμβρίου 2003 και από 20 έως 24 Ιουνίου 2004,

−   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με την ετήσια έκθεσή του για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο για το 2005 και τη σχετική πολιτική της ΕΕ(1),

−   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με το Κασμίρ: σημερινή κατάσταση και προοπτικές(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για την ανακάλυψη εκατοντάδων τάφων χωρίς στοιχεία από το 2006 στο Jammu και το Κασμίρ και ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν βρεθεί τα λείψανα τουλάχιστον 940 ατόμων μόνο σε 18 χωριά του διαμερίσματος Uri,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Γονέων Εξαφανισθέντων Ατόμων με έδρα το Srinagar (ΕΓΕΑ) εξέδωσε έκθεση στις 29 Μαρτίου 2008 σημειώνοντας την ύπαρξη πολλών ομαδικών τάφων σε τοποθεσίες οι οποίες, λόγω της εγγύτητάς τους με τη Γραμμή Ελέγχου με το Πακιστάν, δεν είναι προσβάσιμες χωρίς ειδική άδεια των δυνάμεων ασφαλείας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι –σύμφωνα με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι οι τάφοι περιέχουν τα λείψανα θυμάτων δολοφονιών, βίαιων εξαφανίσεων, βασανιστηρίων και άλλων κακοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης που συνεχίζεται στο Jammu και το Κασμίρ από το 1989,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπολογισμοί σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που έχουν εξαφανιστεί από το 1989 διαφέρουν σημαντικά, με τις ενώσεων οικογενειών των θυμάτων, να κάνουν λόγο για περισσότερα από 8 000 άτομα ενώ οι κυβερνητικές αρχές ισχυρίζονται ότι είναι λιγότερα από 4 000,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση της κρατικής αστυνομίας του 2006 επιβεβαίωσε τους θανάτους 331 κρατουμένων και 111 βίαιες εξαφανίσεις μετά από κράτηση από το 1989,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να διατυπώνονται κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης της Ινδίας, το Σεπτέμβριο του 2005, να μην ανεχθεί περαιτέρω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Jammu και στο Κασμίρ,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Parvez Imroz, βραβευμένος δικηγόρος απασχολούμενος σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόεδρος του Συνασπισμού της Κοινωνίας των Πολιτών του Jammu και του Κασμίρ και ιδρυτής της ΕΓΕΑ, επέζησε ένοπλης επίθεσης στις 30 Ιουνίου 2008 στο Srinagar από άτομα που εικάζεται ότι ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και ότι άλλα μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης στο Κασμίρ, με το οποίο συνεργάζεται η ΕΓΕΑ αναφέρεται ότι δέχθηκαν παρενοχλήσεις,

1.   καλεί την κυβέρνηση της Ινδίας να εξασφαλίσει επειγόντως τη διεξαγωγή ανεξαρτήτων και αμερολήπτων ερευνών σε όλες τις τοποθεσίες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι υπάρχουν ομαδικοί τάφοι στο Jammu και το Κασμίρ και, ως άμεσο πρώτο βήμα, να φροντίσει για την ασφάλεια των σημείων όπου βρίσκονται οι τάφοι, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα στοιχεία·

2.   καλεί την Επιτροπή να προσφέρει οικονομική και τεχνική βοήθεια στην κυβέρνηση της Ινδίας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Σταθερότητας, προκειμένου να διεξαχθούν εκτεταμένες έρευνες και να ληφθούν ενδεχομένως περαιτέρω μέτρα για την επίλυση της σύγκρουσης στο Κασμίρ·

3.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θίξουν το θέμα αυτό στον επικείμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2008·

4.   εκφράζει την ανησυχία του για την ασφάλεια του Parvez Imroz και άλλων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διερευνούν τους ανώνυμους τάφους και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Jammu και το Κασμίρ, και καλεί τις ινδικές αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία τους και να τους επιτρέψουν να ενεργούν χωρίς το φόβο παρενόχλησης και άσκησης βίας· καλεί επειγόντως τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως αμερόληπτη έρευνα σχετικά με την επίθεση εις βάρος του Parvez Imroz, να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά της και να προσαγάγουν τους υπαιτίους στη δικαιοσύνη·

5.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ινδική κυβέρνηση και στις κρατικές αρχές να διερευνήσουν όλες τις καταγγελίες για βίαιες εξαφανίσεις· ζητεί να ανατεθεί σε εισαγγελία αρχή η αρμοδιότητα διερεύνησης όλων των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια συμμετοχής προσωπικού του στρατού, των υπηρεσιών ασφαλείας ή επιβολής του νόμου, και να δημιουργηθεί ενιαία δημόσια τράπεζα δεδομένων για όλους τους αγνοουμένους και όλα τα πτώματα που έχουν ανακαλυφθεί· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν κάθε πιθανή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων της Ινδίας και του Πακιστάν σε σχέση με την έρευνα αυτή·

6.   καλεί τις κρατικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι σε όλες τις κρατήσεις θα πληρούνται οι στοιχειώδεις διεθνείς νομικές προδιαγραφές, θα υπάρχει καλή μεταχείριση, καταχώριση και δίωξη, άμεση πρόσβαση στα μέλη των οικογενειών, σε δικηγόρους και σε ανεξάρτητα δικαστήρια, καθώς και λογοδοσία για κάθε παραβίαση των διαδικασιών αυτών·

7.   καταδικάζει έντονα τις δολοφονίες, τις βίαιες εξαφανίσεις, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν στο Jammu και το Κασμίρ από την έναρξη της ένοπλης σύγκρουσης το 1989· επιμένει στην πλήρη αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων·

8.   καλεί όλες τις κυβερνήσεις να κυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν, χωρίς επιφυλάξεις, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία κάθε προσώπου από βίαιη εξαφάνιση και, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της Σύμβασης να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα της Επιτροπής Βίαιων Εξαφανίσεων·

9.   ζητεί την παροχή πλήρους πρόσβασης σε αμφότερες τις πλευρές της Γραμμής Ελέγχου για τους Ειδικούς Εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των όρων αναφοράς των ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ, ιδίως του Ειδικού Εισηγητή για τα βασανιστήρια και τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις·

10.   ζητεί και πάλι από το Lok Sabha να τροποποιήσει την Πράξη Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να μπορέσει η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να διερευνήσει με ανεξαρτησία τις κατηγορίες για καταχρήσεις εκ μέρους μελών των ενόπλων δυνάμεων·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ινδίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του κράτους του Jammu και του Κασμίρ και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) ΕΕ C 297 E, 7.12.2006, σ. 341.
(2) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 468.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου