Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0356/2008

Debatai :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Balsavimas :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 202kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2008 m. liepos 10 d. - Strasbūras
Bangladešas
P6_TA(2008)0367RC-B6-0356/2008

2008 m. liepos 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bangladešo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į 2006 m. lapkričio 16 d.(1) ir 2007 m. rugsėjo 6 d.(2) rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Bangladešo Liaudies Respublikos bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystymosi(3),

–   atsižvelgdamas į tai, kad galioja nepaprastoji padėtis, kurią 2007 m. sausio 11 d. paskelbė Bangladešo laikinoji vyriausybė,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi ES ir Bangladešą sieja geri ir ilgalaikiai santykiai, įskaitant santykius, paremtus bendradarbiavimo susitarimu dėl partnerystės ir vystymosi,

B.   kadangi dėl rengiantis rinkimams vykdytų smurtinių veiksmų Bangladešo laikinoji vyriausybė 2007 m. sausio 11 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir netrukus po to patvirtino Galių suteikimo susidarius nepaprastajai padėčiai taisykles, ir suteikė kariuomenei ir sukarintoms pajėgoms tas pačias galias sulaikyti asmenis kaip ir policijai; kadangi po to ES rinkimų stebėjimo misija nutraukė savo veiklą 2007 m. sausio 22 d.,

C.   kadangi nustatant Galių suteikimo susidarius nepaprastajai padėčiai taisykles kartu buvo sustabdytas naudojimasis įvairiomis Bangladešo konstitucijoje įtvirtintomis pilietinėmis teisėmis,

D.   kadangi sustabdžius naudojimąsi šiomis teisėmis Aukščiausiojo teismo Apeliacijų skyrius pastaruoju metu priėmė nerimą keliantį skaičių sprendimų, turinčių didelės įtakos asmens teisėms ir teisėtumo principui,

E.   kadangi, nepasikonsultavus su visuomene, 2008 m. birželio 11 d. priimtas naujas kovos su terorizmu įsakas, kuriuo pažeidžiamos pagrindinės laisvės ir pagrindinės teisės į sąžiningą teismo procesą ir išplečiama teroristinių veiksmų apibrėžtis, apimant paprastus su nuosavybe susijusius nusikaltimus ir išpuolius prieš asmenis; kadangi ši apibrėžtis prieštarauja Jungtinių Tautų rekomendacijoms; kadangi žmogaus teisių organizacijos ir teisininkų asociacijos išreiškė susirūpinimą, kad įsaku bus naudojamasi siekiant vykdyti politinį persekiojimą,

F.   kadangi, remiantis tarptautinių žmogaus teisių organizacijų, pvz., žmogaus teisių stebėjimo organizacijos "Human Rights Watch" ir organizacijos "Amnesty International", duomenimis, nuo to laiko, kai prieš 18 mėnesių paskelbta nepaprastoji padėtis, suimtųjų skaičius išaugo iki daugiau nei 300 000 asmenų, kurių daugelis vėliau buvo paleisti; kadangi teisė prašyti paleisti už užstatą ribojama pagal Galių suteikimo susidarius nepaprastajai padėčiai taisykles, ir tebesitęsiant masinių areštų bangai gali būti daromas didelis spaudimas kalėjimų sistemai,

G.   kadangi manoma, kad daugelis suimtųjų buvo žiauriai kankinami, o Bangladešo nacionalinė žmogaus teisių organizacija "Odhikar" pranešė, kad daugėja be teismo įvykdytų žudymų,

H.   kadangi Europos Parlamentas nuolat ragino paskelbti mirties bausmės moratoriumą visose šalyse visomis aplinkybėmis,

I.   džiaugiasi, kad neseniai sušvelnintas politinės veiklos draudimas, kad pasiektas vyriausybės ir Avamio lygos susitarimas pradėti derybas dėl planuojamų nacionalinių rinkimų 2008 m. gruodžio mėn. ir kad kitos šalys ketina dalyvauti šiame procese,

J.   kadangi nuo 2008 m. gegužės 28 d. tęsiantis naujai masinių areštų bangai suimta daugiau nei 12 000 asmenų, įskaitant vietos partijos aktyvistus; kadangi vyriausybė atmetė nuomones, kad areštai motyvuoti politiškai, ir teigė, kad tai planuotų veiksmų prieš nusikaltėlius dalis,

K.   kadangi laikinoji vyriausybė, teigdama, kad reikalingas išsamus rinkėjų sąrašas, iki šiol ignoravo politinių partijų, pilietinės visuomenės organizacijų prašymus padėti kuo skubiau surengti nacionalinius rinkimus ir laikosi konkretaus 2008 m. gruodžio mėn. 3 savaitės termino,

L.   kadangi sunkumus, su kuriais susiduria Bangladešo gyventojai, dar labiau padidino tai, kad paskutiniais mėnesiais pagrindinių maisto produktų, pvz., ryžių, kainos padidėjo trečdaliu ar daugiau, ir kadangi prieš didėjant kainoms daugumos gyventojų išlaidos maistui jau sudarė daugiau kaip 60 proc. jų pajamų,

M.   kadangi išrinkta vyriausybė padėtų lengviau įveikti klimato kaitos padarinius; kadangi gresia pavojus, kad ketvirtadalis Bangladešo teritorijos gali būti nuolat užliejama jūros kylant jos vandens lygiui Bengalijos įlankoje; kadangi klimatologai įspėja, kad iki 2050 m. dėl klimato iš Bangladešo gali pasitraukti 20–25 milijonai pabėgėlių,

1.   ragina Bangladešo vyriausybę atšaukti nepaprastąją padėtį, nes tai svarbiausia priemonė, kuri reikalinga rengiantis kitiems šalies parlamento rinkimams, ir siekti, kad vietos tarybos rinkimai galėtų įvykti 2008 m. rugpjūčio mėn.;

2.   ragina Bangladešo vyriausybę užtikrinti, kad naujasis kovos su terorizmu įsakas atitiktų tarptautiniu mastu pripažintus teisinius kovos su terorizmu standartus, pvz., JT specialiojo pranešėjo kovos su terorizmu ir žmogaus teisių klausimais rekomendacijas;

3.   ragina Bangladešo vyriausybę panaikinti mirties bausmę;

4.   ragina Bangladešo vyriausybę nedelsiant nutraukti dabartinius masinius areštus ir priekabiavimą prie politinių oponentų ar žurnalistų esant nepaprastajai padėčiai ir reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie institucijų vykdomus kankinimus; ragina vyriausybę užtikrinti, kad bus gerbiama visų sulaikytųjų pagrindinė teisė į tinkamą procesą ir bus vykdomas sąžiningas kaltinamųjų teismo procesas; ragina valdžios institucijas arba pateikti tūkstančiams suimtųjų tvirtais įrodymais pagrįstus kaltinimus, arba juos paleisti;

5.   džiaugiasi, kad Bangladešo vyriausybė uždraudė buvusiems karo nusikaltėliams dalyvauti rinkimuose, ir ragina toliau tęsti šias teigiamas pastangas bei įsteigti nepriklausomą tyrimų komitetą, kuris inicijuotų karo nusikaltėlių teismo procesą;

6.   sveikina laikinąją vyriausybę, padariusią pažangą rengiantis parlamento rinkimams ir padariusią esminę pažangą vykdant rinkimų proceso reformą bei valdžios institucijoms sudarant tikslų rinkėjų registrą; ragina vyriausybę užtikrinti, kad Bangladešo tautinių ir religinių mažumų atstovai galėtų laisvai balsuoti; ragina užtikrinti spaudos laisvę Bangladeše laikotarpiu prieš rinkimus;

7.   džiaugiasi, kad dėl humanitarinių priežasčių paleista buvusi Ministrė Pirmininkė Sheikh Hasina;

8.   ragina Tarybą ir Komisiją imtis aktyvesnio vaidmens ir įtikinti Bangladešo vyriausybę, kad reikia greitai ir visiškai atšaukti nepaprastąją padėtį bei visas dėl jos priimtas taisykles;

9.   ragina surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus laikantis tarptautinių standartų ir dalyvaujant visoms šalims; ragina ES rinkimų stebėjimo misiją atnaujinti savo veiklą, kai tik tai bus įmanoma ir tikslinga; ragina ES valstybių narių misijas ir Komisijos delegaciją Bangladeše atidžiai stebėti žmogaus teisių ir politinę padėtį šalyje;

10.   ragina ginkluotąsias pajėgas pasitraukti iš politinio proceso;

11.   ragina Bangladešo vyriausybę suteikti kuo daugiau galimybių plačiai mobilizuotis visos visuomenės dalims, aplinkos ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, žurnalistams ir mokslininkams, siekiant parengti šalį būsimoms dėl klimato kaitos kilsiančioms nelaimėms, ir mano, kad nepaprastosios padėties taisyklės užkertą kelia siekti šio tikslo;

12.   mano, kad G8 susitikimui tenka didžiulė atsakomybė priimti veiksmingas ir visa apimančias priemones pažaboti išmetamas CO2 dujas ir užkirsti kelia klimato kaitos greitėjimui bei katastrofų skaičiaus didėjimui, kuris kelia grėsmę milijonams žmonių gyvybių Bangladeše ir kitur;

13.   įpareigoja Pirmininką pateikti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacijos valstybėms narėms ir Bangladešo vyriausybei.

(1) OL C 314E, 2006 12 21, p. 377.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0385.
(3) OL L 118, 2001 04 27, p. 48.

Teisinė informacija - Privatumo politika