Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0356/2008

Debates :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Balsojumi :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 203kWORD 48k
Ceturtdiena, 2008. gada 10. jūlijs - Strasbūra
Bangladeša
P6_TA(2008)0367RC-B6-0356/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 10. jūlija rezolūcija par Bangladešu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Bangladešu, īpaši 2006. gada 16. novembra(1) un 2007. gada 6. septembra(2) rezolūcijas,

–   ņemot vērā Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bangladešas Tautas republiku partnerattiecību un attīstības jomā(3),

–   ņemot vērā ārkārtas stāvokli, kuru 2007. gada 11. janvārī izsludināja Bangladešas pagaidu valdība,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā ES un Bangladešai ir izsenis labas attiecības, tostarp pateicoties Sadarbības nolīgumam partnerattiecību un attīstības jomā;

B.   tā kā 2007. gada 11. janvārī Bangladešas pagaidu valdība sakarā ar vardarbības uzliesmojumiem pirms toreiz gaidāmām vēlēšanām noteica ārkārtas stāvokli un drīz pēc tam pieņēma ārkārtas noteikumus, kas deva armijai un pašaizsardzības kaujiniekiem tādas pašas tiesības apcietināt, kā policijai; tā kā ES vēlēšanu novērošanas misija apturēja tās darbību 2007. gada 22. janvārī;

C.   tā kā līdztekus ārkārtas noteikumiem tika apturētas arī vairākas Bangladešas konstitūcijas garantētas civiltiesības;

D.   tā kā šo tiesību apturēšana noveda pie tā, ka Augstākās tiesas apelācijas nodaļa nesen ir pieņēmusi vairākus nolēmumus, kuri būtiski ietekmē individuālās tiesības un likumības principu;

E.   tā kā 2008. gada 11. jūnijā, neapspriežoties ar sabiedrību, tika pieņemts jauns Terorisma novēršanas rīkojums, ar kuru tiek pārkāptas pamatbrīvības un pamattiesības uz taisnīgu tiesu, un ar šo rīkojumu jēdziens "terora akts" tiek paplašināts, nozīmējot arī noziedzīgus darījumus pret īpašumu un uzbrukumus privātpersonām; tā kā šāda jēdziena definīcija ir pretrunā ANO rekomendācijām; tā kā cilvēktiesību organizācijas un juristu apvienības ir paudušas bažas, ka šis rīkojums tiks izmantots, lai veiktu politisku vajāšanu;

F.   tā kā saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību organizāciju, piemēram, Human Rights Watch un Amnesty International, informāciju kopš ārkārtas stāvokļa noteikšanas pirms 18 mēnešiem apcietināto cilvēku skaits jau pārsniedz 300 000, liela daļa no kuriem vēlāk atbrīvoti; tā kā tiesības panākt atbrīvošanu pret drošības naudu ir ierobežotas saskaņā ar ārkārtas noteikumiem un masveida apcietināšanas var būtiski ietekmēt cietumu sistēmu;

G.   tā kā ļoti daudzi šie apcietinātie iespējams ir tikuši nežēlīgi spīdzināti un Bangladešas cilvēktiesību organizācija Odhikar ir ziņojusi, ka pieaug ārpustiesas nāvessodu izpildes gadījumu skaits;

H.   tā kā Parlaments ir atkārtoti aicinājis noteikt nāvessoda moratoriju visās valstīs un pie visiem apstākļiem;

I.   atzinīgi vērtējot politisko aktivitāšu aizlieguma neseno atcelšanu un vienošanos sākt sarunas starp valdību un Awami līgu par plānotajām valsts vēlēšanām decembrī, un arī to, ka citas partijas iesaistīsies šajā procesā;

J.   tā kā masveida apcietināšanas jauno uzplūdu laikā kopš 2008. gada 28. maija vairāk nekā 12 000 cilvēku ir tikuši apcietināti, tostarp vietēja līmeņa partijas aktīvisti; tā kā valdība noraida aizdomas, ka šī apcietināšana ir bijusi politiski motivēta, apgalvojot, ka tā bijusi plānota noziedzības apkarošanas operācija;

K.   tā kā, aizbildinoties ar to, ka nepieciešams visaptverošs vēlētāju saraksts, pagaidu valdība līdz šim ir ignorējusi politisko partiju, pilsoniskās sabiedrības organizāciju prasības organizēt valsts vēlēšanas ātrāk, un stingri paliek pie sava lēmuma tās organizēt 2008. gada decembra trešajā nedēļā;

L.   tā kā grūtības, ar kurām saskaras Bangladešas iedzīvotāji kļūst vēl nepanesamākas, jo pārtikas, piemēram, rīsa cena pēdējo mēnešu laikā ir pieaugusi par vienu trešdaļu vai vairāk, un tā kā lielākā daļa iedzīvotāju par pārtiku jau pirms eksplozīvā cenu pieauguma tērēja vairāk nekā 60 % no sava budžeta;

M.   tā kā ievēlēta valdība varētu efektīvāk risināt problēmas, kas saistītas ar klimata pārmaiņu ietekmi; tā kā ceļoties jūras līmenim Bengālijas līcī, ceturtdaļa Bangladešas teritorijas varētu palikt zem ūdens; tā kā zinātnieki ir brīdinājuši, ka līdz 2050. gadam Bangladešā varētu būt 20 līdz 25 miljoni bēgļu klimata pārmaiņu dēļ;

1.   aicina Bangladešas valdību atcelt ārkārtas stāvokli, jo tas būtu visnozīmīgākais solis, lai sagatavotos nākamajām parlamenta vēlēšanām un vietējo pašvaldību vēlēšanas varētu notikt 2008. gada augustā;

2.   aicina Bangladešas valdību nodrošināt, lai jaunais Terorisma novēršanas rīkojums atbilstu starptautiski atzītiem juridiskiem standartiem attiecībā uz terorisma apkarošanu, piemēram, ANO īpašā referenta terorisma apkarošanas un cilvēktiesību jautājumos ieteikumiem;

3.   aicina Bangladešas valdību atcelt nāvessodu;

4.   aicina Bangladešas valdību nekavējoties izbeigt masveida apcietināšanu pašreizējo kampaņu un uzbrukumus politiskajiem pretiniekiem vai žurnālistiem, kas notiek atsaucoties uz ārkārtas stāvokli, un pauž bažas par ziņojumiem par varas iestāžu veiktu spīdzināšanu; aicina valdību nodrošināt visiem apcietinātajiem viņu pamattiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu, un tiem, kam izvirzītas apsūdzības ‐ tiesības uz taisnīgu tiesu; mudina varas iestādes vai nu izvirzīt ar ticamiem pierādījumiem pamatotas apsūdzības tūkstošiem apcietināto, vai arī viņus atbrīvot;

5.   pauž atzinību Bangladešas valdībai par lēmumu aizliegt bijušajiem kara noziedzniekiem kandidēt vēlēšanās un aicina to turpināt pozitīvi sākto, izveidojot neatkarīgu izmeklēšanas komiteju, lai sāktu tiesas prāvu pret kara noziedzniekiem;

6.   apsveic pagaidu valdību ar sasniegumiem, gatavojoties parlamenta vēlēšanām, kā arī panākumiem vēlēšanu procesa reformas gaitā un arī par to, ka varas iestādes ir izstrādājušas precīzu vēlētāju reģistru; aicina valdību nodrošināt, lai Bangladešas mazākumtautības un mazākuma reliģiskās kopienas varēt brīvi piedalīties vēlēšanās; prasa pirmsvēlēšanu periodā nodrošināt preses brīvību Bangladešā;

7.   atzinīgi vērtē bijušā ministru prezidenta Sheikh Hasina atbrīvošanu humānu iemeslu dēļ;

8.   aicina Eiropas Komisiju un Padomi izrādīt lielāku aktivitāti un izdarīt spiedienu uz Bangladešas valdību, lai tā saprastu, cik nepieciešams ir ātri un pilnībā atcelt ārkārtas stāvokli, kā arī visus noteikumus, kas pieņemti tā laikā;

9.   prasa, lai vēlēšanas būtu brīvas un godīgas, saskaņā ar starptautiskiem standartiem un tajās piedalītos visas partijas; aicina ES vēlēšanu novērošanas misiju atsākt darbību tiklīdz tas ir iespējams un iesakāms; aicina ES dalībvalstu misijas un Komisijas delegāciju Bangladešā rūpīgi novērot cilvēktiesību un politisko situāciju Bangladešā;

10.   prasa, lai bruņotie spēki izbeigtu iesaistīšanos politiskajā procesā;

11.   aicina Bangladešas valdību radīt apstākļus, lai maksimāli un plaši iesaistītu visas sabiedrības daļas, vides un citas nevalstiskas organizācijas, žurnālistus un zinātniekus valsts sagatavošanā klimata pārmaiņu izraisītām nelaimēm, kas tuvojas, un uzskata, ka ārkārtas stāvoklis ir šķērslis, kas neļauj sasniegt šo mērķi;

12.   uzskata, ka G8 augstākā līmeņa sanāksmei ir jāuzņemas milzīga atbildība, lai novērstu tālāku klimata pārmaiņu paātrinājumu un katastrofu skaita pieaugumu, kas apdraud miljoniem cilvēku dzīvības Bangladešā un citur pasaulē, pieņemot efektīvus un ambiciozus pasākumus CO2 emisiju samazināšanai;

13.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācijas dalībvalstīm un Bangladešas valdībai.

(1) OV C 314 E, 21.12.2006., 377. lpp.
(2) Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0385.
(3) OV L 118, 27.4.2001., 48. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika