Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0356/2008

Rozpravy :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 215kWORD 49k
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg
Situácia v Bangladéši
P6_TA(2008)0367RC-B6-0356/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2008 o Bangladéši

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä zo 16. novembra 2006(1) a 6. septembra 2007(2),

–   so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou o partnerstve a rozvoji(3),

–   so zreteľom na výnimočný stav, ktorý vyhlásila dočasná vláda Bangladéša 11. januára 2007,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže EÚ má dobré dlhodobé vzťahy s Bangladéšom, ktorých súčasťou je aj Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji,

B.   keďže 11. januára 2007, počas násilia, ktoré vypuklo v nadväznosti na voľby, dočasná vláda Bangladéša vyhlásila výnimočný stav a krátko na to prijala predpisy o právomociach počas výnimočného stavu, ktorými získala armáda a polovojenské jednotky rovnaké právomoci zatýkať osoby ako polícia; keďže volebná pozorovateľská misia EÚ následne 22. januára 2007 pozastavila svoju činnosť,

C.   keďže prijatie predpisov o právomociach počas výnimočného stavu sprevádzalo pozastavenie možnosti uplatňovania viacerých občianskych práv zaručených bangladéšskou ústavou,

D.   keďže pozastavenie možnosti uplatňovania týchto práv spôsobilo, že odvolacie oddelenie najvyššieho súdu vynieslo nedávno alarmujúce množstvo rozsudkov, ktoré vážne narušujú individuálne práva a zásadu zákonnosti,

E.   keďže 11. júna 2008 bol prijatý bez vyjadrenia verejnosti nový dekrét o boji proti terorizmu, ktorý je v rozpore so základnými slobodami a základným právom na spravodlivý proces a ustanovuje všeobecné vymedzenie pojmu teroristický čin, ktoré v súčasnosti zahŕňa majetkové trestné činy a útoky voči jednotlivcom; keďže uvedené vymedzenie je v rozpore s odporúčaniami OSN; keďže organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami a združenia právnikov vyjadrili znepokojenie nad tým, že dekrét sa využíva na politické prenasledovanie,

F.   keďže podľa medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa ľudskými právami ako Human Rights Watch a Amnesty International sa počet osôb, ktoré boli údajne zatknuté od začiatku platnosti výnimočného stavu za posledných 18 mesiacov zvýšil na viac ako 300 000, a väčšina z nich bola následne prepustená; keďže právo žiadať o prepustenie na kauciu je podľa predpisov o právomociach počas výnimočného stavu obmedzené, a pokračujúca vlna masového zatýkania môže vyvinúť silný tlak na väzenský systém,

G.   keďže veľká časť zatknutých osôb bola údajne ťažko mučená a keďže bangladéšska národná organizácia pre ľudské práva Odhikar informovala o rastúcom počte prípadov popráv bez súdneho konania,

H.   keďže dlhodobo vyzýva na moratórium na trest smrti vo všetkých krajinách a za každých okolností,

I.   vítajúc nedávne uvoľnenie zákazu politickej činnosti a dohodu o začatí rokovaní o nastávajúcich parlamentných voľbách v decembri 2008 medzi vládou a Ligou Awami a keďže sa na tomto procese majú zúčastniť aj iné strany,

J.   keďže počas novej vlny masového zatýkania bolo od 28. mája 2008 zatknutých viac než 12 000 osôb vrátane miestnych straníckych aktivistov; keďže vláda odmieta názory, že zatknutia sú motivované politicky, a namiesto toho tvrdí, že ide o súčasť plánovanej akcie proti zločincom,

K.   keďže, citujúc potrebu zostaviť úplný zoznam voličov, dočasná vláda doposiaľ ignorovala výzvy politických strán a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré žiadali o pripravenie pôdy pre uskutočnenie volieb v čo najskoršom termíne a splnenie termínu stanoveného na tretí týždeň v decembri 2008,

L.   keďže ťažká situácia, ktorej čelí obyvateľstvo Bangladéša, je dôsledkom toho, že ceny základných potravín, ako napríklad ryže, sa počas predchádzajúcich mesiacov zvýšili o tretinu a viac; keďže výdavky na potraviny predstavovali už v minulosti, pred cenovou explóziou, vyše 60 % rozpočtu veľkej časti obyvateľstva,

M.   keďže zvolená vláda by uľahčila riešenie dôsledkov zmeny klímy; keďže hrozí, že až štvrtina územia Bangladéša skončí natrvalo pod hladinou mora v dôsledku zvyšujúcej sa hladiny mora v Bengálskom zálive; keďže klimatológovia varujú, že do roku 2050 môže byť v Bangladéši 20 až 25 miliónov klimatických utečencov,

1.   vyzýva bangladéšsku vládu, aby zrušila výnimočný stav, čo je najdôležitejší krok potrebný na prípravu nadchádzajúcich parlamentných volieb v krajine a na uskutočnenie volieb do miestnych rád v auguste 2008;

2.   vyzýva bangladéšsku vládu, aby zabezpečila, aby jej nový dekrét o boji proti terorizmu vyhovoval medzinárodne uznávaným právnym normám boja proti terorizmu, ako sú tie, ktoré odporúča osobitný spravodajca OSN na podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu;

3.   vyzýva bangladéšsku vládu na zrušenie trestu smrti;

4.   vyzýva bangladéšsku vládu, aby okamžite ukončila nedávnu vlnu masového zatýkania a prenasledovania politických odporcov alebo novinárov počas výnimočného stavu, a je znepokojený správami o mučení zo strany úradov; vyzýva vládu na zabezpečenie základných práv na riadny proces pre všetkých zadržiavaných a na zaručenie spravodlivého procesu pre obvinených; naliehavo žiada úrady, aby tieto tisíce zadržiavaných osôb buď obvinili na základe dôveryhodných dôkazov, alebo ich prepustili;

5.   víta krok bangladéšskej vlády, ktorá bývalým vojnovým zločincom zakázala kandidovať vo voľbách a žiada, aby na tento krok nadväzovali ďalšie opatrenia a to zriadenie nezávislého vyšetrovacieho výboru s cieľom iniciovať súdne procesy s vojnovými zločincami;

6.   blahoželá dočasnej vláde k pokroku v príprave na parlamentné voľby a k dôležitému pokroku pri reforme volebného procesu a vypracúvaní presného volebného registra bangladéšskymi úradmi; žiada vládu o zabezpečenie toho, aby mohli príslušníci etnických a náboženských menšín v Bangladéši voliť slobodne; vyzýva na zabezpečenie slobody tlače počas predvolebného obdobia v Bangladéši;

7.   víta prepustenie bývalého predsedu vlády Sheikha Hasinu z humanitárnych dôvodov;

8.   vyzýva Radu a Komisiu, aby zohrávali proaktívnejšiu úlohu a naliehali na bangladéšsku vládu, že je potrebné čo najrýchlejšie a v plnom rozsahu zrušiť výnimočný stav a všetky právne normy prijaté v nadväznosti naň;

9.   žiada o uskutočnenie slobodných a spravodlivých volieb v súlade s medzinárodnými normami a za účasti všetkých strán; žiada o obnovenie činnosti volebnej pozorovacej misie EÚ ihneď ako to bude realizovateľné a účelné; žiada misie členských štátov EÚ a delegáciu Komisie v Bangladéši o pozorné monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv a politickej situácie v Bangladéši;

10.   žiada, aby sa ozbrojené sily nezúčastňovali na politickom procese;

11.   žiada bangladéšsku vládu, aby poskytla čo najširší priestor širokej mobilizácii všetkých odvetví spoločnosti, environmentálnych a iných mimovládnych organizácií, novinárov a vedcov, aby sa tak umožnilo pripraviť krajinu na nastávajúce katastrofy v dôsledku zmeny klímy, a považuje výnimočný stav za závažnú prekážku brániacu dosiahnutiu tohto cieľa;

12.   domnieva sa, že samit G8 nesie mimoriadnu zodpovednosť za zabránenie budúcemu urýchleniu zmeny klímy a zvyšujúcemu sa počtu katastrof ohrozujúcich životy miliónov ľudí v Bangladéši a inde prijatím účinných a ďalekosiahlych opatrení na zníženie emisií CO2;

13.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom Juhoázijskho združenia pre regionálnu spoluprácu a bangladéšskej vláde.

(1) Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 377.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2007)0385.
(3) Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 48.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia