Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0350/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 266kWORD 39k
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο
Θανατική ποινή, και συγκεκριμένα η περίπτωση Troy Davis
P6_TA(2008)0368RC-B6-0350/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη θανατική ποινή, και συγκεκριμένα την περίπτωση του Troy Davis

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάργηση της θανατικής ποινής και την ανάγκη για άμεσο δικαιοστάσιο των εκτελέσεων στις χώρες στις οποίες εξακολουθεί να επιβάλλεται η θανατική ποινή,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το δικαιοστάσιο στη χρήση της θανατικής ποινής ανά τον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη την προσαρμοσμένη στα πρόσφατα δεδομένα και αναθεωρημένη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο στις 16 Ιουνίου 2008,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση του Troy Davis, που καταδικάστηκε σε θάνατο από το Κρατικό Δικαστήριο της Γεωργίας το 1991 για το φόνο αστυνομικού, η εκτέλεση του οποίου έχει προγραμματιστεί στα τέλη Ιουλίου του 2008,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους δικηγόρους του κ. Davis, υπάρχει πληθώρα αποδείξεων για την αθωότητά του, ουδέποτε προσκομίστηκαν υλικές αποδείξεις εναντίον του και 7 μάρτυρες κατηγορίας αναίρεσαν την κατάθεσή τους,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Γεωργίας δέχθηκε στις 4 Αυγούστου 2007 να επανεξετάσει τα νέα στοιχεία που δημιουργούν αμφιβολίες για την ενοχή του κ. Davis,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γεωργίας στις 17 Μαρτίου 2008 να αρνηθεί τη διεξαγωγή νέας δίκης για τον κ. Troy Davis, παρά την αντίθετη γνώμη του Προέδρου του,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1975, περισσότερα από 120 άτομα στις ΗΠΑ απέφυγαν την εκτέλεση λόγω αθωότητας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξουσία επίδειξης επιείκειας στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί θανατική ποινή στις ΗΠΑ προβλέπεται ως δικλείδα ασφαλείας για αμετάκλητο λάθος το οποίο τα δικαστήρια δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να επανορθώσουν,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Υερσέη ήταν η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που κατάργησε διά νόμου τη θανατική ποινή αφότου αυτή καθιερώθηκε εκ νέου στις ΗΠΑ το 1972, επικαλούμενη τον αναπόφευκτο κίνδυνο εκτέλεσης ατόμων που έχουν καταδικαστεί λόγω πλάνης,

1.   καλεί τις χώρες εκείνες στις οποίες προβλέπεται η θανατική ποινή να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την κατάργησή της·

2.   ζητεί να μετατραπεί η ποινή του Troy Davis και, ενόψει της πληθώρας αποδείξεων που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μετατροπή αυτή, ζητεί από τα αρμόδια δικαστήρια να του δώσουν την ευκαιρία αναψηλάφησης της δίκης·

3.   απευθύνει επείγουσα έκκληση στο Συμβούλιο Χαρίτων της Γεωργίας να μετατρέψει τη θανατική ποινή του Troy Davis

4.   καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου και την αντιπροσωπεία της Επιτροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες να εγείρουν επειγόντως το θέμα στις αμερικανικές αρχές·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Συμβούλιο Χαρίτων της Γεωργίας και στον Γενικό Εισαγγελέα της Γεωργίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου