Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0350/2008

Keskustelut :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 104kWORD 33k
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
Kuolemantuomio
P6_TA(2008)0368RC-B6-0350/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2008 kuolemanrangaistuksesta ja erityisesti Troy Davisin tapauksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa kuolemanrangaistuksen lakkauttamisesta ja kuolemanrangaistuksen soveltamisen välittömästä keskeyttämisestä niissä maissa, joissa kuolemanrangaistusta vielä sovelletaan,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/149 kuolemanrangaistuksen soveltamisen keskeyttämisestä maailmassa,

–   ottaa huomioon kuolemanrangaistukseen liittyviä kysymyksiä koskevat EU:n ajantasaistetut ja muutetut suuntaviivat , jotka neuvosto hyväksyi 16. kesäkuuta 2008,

A.   ottaa huomioon Troy Davisin tapauksen: Georgian osavaltion tuomioistuin tuomitsi hänet vuonna 1991 kuolemaan poliisin murhasta ja hänet on aikomus teloittaa heinäkuun 2008 lopussa,

B.   ottaa huomioon, että Davisin asianajajien mukaan hänen syyttömyydestään on runsaasti todisteita, todistusaineistoa häntä vastaan ei ole koskaan löytynyt ja seitsemän häntä vastaan todistanutta henkilöä on perunut todistajanlausuntonsa,

C.   ottaa huomioon, että Georgian korkein oikeus suostui 4. elokuuta 2007 tarkastelemaan uusia seikkoja, jotka herättivät epäilyksiä Davisin syyllisyydestä,

D.   ottaa huomioon Georgian korkeimman oikeuden 17. maaliskuuta 2008 tekemän päätöksen evätä Davisilta uusi oikeudenkäynti, johon oikeuden puheenjohtaja antoi eriävän mielipiteensä,

E.   ottaa huomioon, että yli 120 kuolemaan tuomittua henkilöä on vapautettu Yhdysvalloissa vuoden 1975 jälkeen, sen jälkeen kun heidät on todettu syyttömiksi,

F.   katsoo, että armahdusoikeus toimii Yhdysvalloissa kuolemaantuomittujen tapauksissa turvamekanismina sitä peruuttamatonta virhettä vastaan, jota tuomioistuimet eivät voi tai halua korjata,

G.   ottaa huomioon, että New Jersey on ensimmäinen Yhdysvaltojen osavaltio, joka on lakkauttanut kuolemanrangaistuksen lainsäädännöllä, sen jälkeen kun se otettiin uudelleen käyttöön Yhdysvalloissa vuonna 1972, ja yhtenä syynä mainittiin väistämätön riski telottaa väärin perustein tuomittuja,

1.   kehottaa niitä valtioita, joissa kuolemanrangaistusta sovelletaan, ryhtymään tarvittaviin toimiin sen lakkauttamiseksi;

2.   pyytää asianomaisia tuomioistuimia muuntamaan Troy Davisin kuolemanrangaistuksen vapausrangaistukseksi ja niiden runsaiden todisteiden valossa, jotka saattavat aiheuttaa tämän muuntamisen, tarjoamaan Troy Davisille mahdollisuuden uuteen oikeudenkäyntiin;

3.   vetoaa Georgian osavaltion armahduksia ja ehdonalaisia vankeustuomioita käsittelevään lautakuntaan, että se pikaisesti muuntaisi Troy Davisin kuolemanrangaistuksen vapausrangaistukseksi;

4.   kehottaa neuvoston puheenjohtajaa ja komission Yhdysvaltain-lähetystöä ottamaan pikaisesti asian esille Yhdysvaltain viranomaisten kanssa;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Yhdysvaltojen hallitukselle, Georgian osavaltion armahduksia ja ehdonalaisia vankeustuomioita käsittelevälle lautakunnalle ja Georgian osavaltion yleiselle syyttäjälle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö