Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0023(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0274/2008

Внесени текстове :

A6-0274/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.1
CRE 02/09/2008 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0369

Приети текстове
PDF 278kWORD 32k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Създаване на програма "Младежта в действие" (2007–2013 г.) ***I
P6_TA(2008)0369A6-0274/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1719/2006/ЕО за създаване на програма "Младежта в действие" за периода 2007–2013 г. (COM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0056),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 149, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0057/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0274/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1719/2006/ЕО за създаване на програма "Младежта в действие" за периода 2007–2013 г.
P6_TC1-COD(2008)0023

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1349/2008/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност