Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0023(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0274/2008

Esitatud tekstid :

A6-0274/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/09/2008 - 5.1
CRE 02/09/2008 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0369

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 38k
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel
Programm "Aktiivsed noored" (2007-2013) ***I
P6_TA(2008)0369A6-0274/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1719/2006/EÜ, millega kehtestatakse programm "Aktiivsed noored" perioodiks 2007–2013 (KOM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0056);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 149 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0057/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0274/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2008/EÜ, millega muudetakse otsust nr 1719/2006/EÜ, millega kehtestatakse programm "Aktiivsed noored" perioodiks 2007–2013
P6_TC1-COD(2008)0023

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (otsus nr 1349/2008/EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika