Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0023(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0274/2008

Ingivna texter :

A6-0274/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.1
CRE 02/09/2008 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0369

Antagna texter
PDF 192kWORD 26k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Programmet Aktiv ungdom (2007–2013) ***I
P6_TA(2008)0369A6-0274/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1719/2006/EG om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013 (KOM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0056),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 149.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0057/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-0274/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om ändring av beslut nr 1719/2006/EG om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013
P6_TC1-COD(2008)0023

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 1349/2008/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy