Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0024(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0273/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0273/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/09/2008 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0370

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 46k
Tiistai 2. syyskuuta 2008 - Bryssel
Kulttuuri-ohjelma (2007–2013) ***I
P6_TA(2008)0370A6-0273/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Kulttuuri-ohjelman (2007–2013) perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1855/2006/EY muuttamisesta (KOM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0057),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 151 artiklan 5 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0058/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0273/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013) tehdyn päätöksen N:o 1855/2006/EY muuttamisesta
P6_TC1-COD(2008)0024

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 1352/2008/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö