Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0024(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0273/2008

Pateikti tekstai :

A6-0273/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0370

Priimti tekstai
PDF 271kWORD 36k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - Briuselis
Programa "Kultūra" (2007–2013 m.) ***I
P6_TA(2008)0370A6-0273/2008
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą "Kultūra" (2007–2013 m.) (COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0057),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 151 straipsnio 5 dalies pirmą įtrauką, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0058/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6–0273/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą "Kultūra" (2007–2013 m.)
P6_TC1-COD(2008)0024

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 1352/2008/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika