Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0024(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0273/2008

Predkladané texty :

A6-0273/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/09/2008 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0370

Prijaté texty
PDF 275kWORD 41k
Utorok, 2. septembra 2008 - Brusel
Program Kultúra (2007 – 2013) ***I
P6_TA(2008)0370A6-0273/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. septembra 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1855/2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013) (KOM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0057),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 151 ods. 5 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0058/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0273/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. septembra 2008 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2008/ES, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1855/2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013)
P6_TC1-COD(2008)0024

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, rozhodnutiu č 1352/2008/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia