Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0029(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0275/2008

Indgivne tekster :

A6-0275/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/09/2008 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0371

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 34k
Tirsdag den 2. september 2008 - Bruxelles
Programmet "Europa for Borgerne" (2007-2013) ***I
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) (KOM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0059),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 151 og artikel 308, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0060/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0275/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2008/EF om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)
P6_TC1-COD(2008)0029

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1358/2008/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik