Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0029(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0275/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0275/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/09/2008 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0371

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 46k
Tiistai 2. syyskuuta 2008 - Bryssel
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007-2013) ***I
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY muuttamisesta (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0059),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 151 ja 308 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0060/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0275/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY muuttamisesta
P6_TC1-COD(2008)0029

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 1358/2008/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö