Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0029(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0275/2008

Ingediende teksten :

A6-0275/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/09/2008 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0371

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 32k
Dinsdag 2 september 2008 - Brussel
Programma "Europa voor de burger" (2007-2013) ***I
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 september 2008 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1904/2006/EG tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Europa voor de burger" ter bevordering van een actief Europees burgerschap (COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0059),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 151 en 308 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0060/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0275/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 september 2008 met het oog op de aanneming van Besluit nr. .../2008/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1904/2006/EG tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Europa voor de burger" ter bevordering van een actief Europees burgerschap
P6_TC1-COD(2008)0029

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Besluit nr. 1358/2008/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid