Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0029(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0275/2008

Ingivna texter :

A6-0275/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0371

Antagna texter
PDF 194kWORD 26k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Programmet "Ett Europa för medborgarna" (2007-2013) ***I
P6_TA(2008)0371A6-0275/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0059),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 151 och 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0060/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från utskottet för framställningar (A6-0275/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om ändring av beslut nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap
P6_TC1-COD(2008)0029

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 1358/2008/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy