Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0025(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0276/2008

Pateikti tekstai :

A6-0276/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0372

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 37k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - Briuselis
Veiksmų programa mokymosi visą gyvenimą srityje ***I
P6_TA(2008)0372A6-0276/2008
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (COM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0061),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 149 straipsnio 4 dalį ir 150 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6–0064/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6–0276/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje
P6_TC1-COD(2008)0025

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr.1357/2008/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika