Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0047(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0307/2008

Ingivna texter :

A6-0307/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.6

Antagna texter :

P6_TA(2008)0374

Antagna texter
PDF 192kWORD 31k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Ingående av protokollet till avtalet EG/Kirgizistan om partnerskap och samarbete *
P6_TA(2008)0374A6-0307/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2007)0133),

–   med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete med och Republiken Kirgizistan,

–   med beaktande av artiklarna 44.2, 47.2 sista meningen, artiklarna 55, 57.2, 71, 80.2, 93, 94, 133, 181a och artikel 300.2 andra meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 101 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av artikel 6.2 i anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0228/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0307/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet till avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Kirgizistan parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy