Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0050(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0320/2008

Внесени текстове :

A6-0320/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.7

Приети текстове :

P6_TA(2008)0375

Приети текстове
PDF 265kWORD 33k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС Таджикистан *
P6_TA(2008)0375A6-0320/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Таджикистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията (COM(2007)0143),

–   като взе предвид споразумението за партньорство и сътрудничество с Република Таджикистан,

–   като взе предвид член 44, параграф 2, член 47, параграф 2, последно изречение, членове 55, 57, параграф 2, 71, 80, параграф 2, 93, 94, 133 и 181а, както и член 300, параграф 2, второ изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 101 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на България и Румъния,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6-0254/2008),

–   като взе предвид член 51, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по външни работи (A6-0320/2008),

1.  Одобрява сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Таджикистан.

Правна информация - Политика за поверителност