Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0050(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0320/2008

Esitatud tekstid :

A6-0320/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/09/2008 - 5.7

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0375

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 32k
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel
EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *
P6_TA(2008)0375A6-0320/2008

Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus (KOM(2007)0143);

–   võttes arvesse partnerlus- ja koostöölepingut Tadžikistani Vabariigiga;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset, artiklit 55, artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artikleid 93, 94, 133 ja 181a ja artikli 300 lõike 2 teist lauset;

–   võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artiklit 101;

–   võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti artikli 6 lõiget 2,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0254/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A6-0320/2008),

1.   kiidab protokolli sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Tadžikistani Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika