Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0097(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0311/2008

Внесени текстове :

A6-0311/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0377

Приети текстове
PDF 260kWORD 31k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти *
P6_TA(2008)0377A6-0311/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (COM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0314),

–   като взе предвид член 37, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0219/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0311/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност