Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0097(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0311/2008

Ingivna texter :

A6-0311/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0377

Antagna texter
PDF 191kWORD 29k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *
P6_TA(2008)0377A6-0311/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (KOM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0314),

–   med beaktande av artikel 37.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0219/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0311/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy