Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0285(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0315/2008

Внесени текстове :

A6-0315/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0378

Приети текстове
PDF 327kWORD 37k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Сключване от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан *
P6_TA(2008)0378A6-0315/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан (SIOFA) (COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0831),

–   като взе предвид член 37 и член 300, параграф 2, първа алинея от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0047/2008),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно правната основа на предложението,

–   като взе предвид член 51, член 35 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0315/2008),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета във вида в който е изменено и одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Позоваване 1
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 37 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 37 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, втора алинея от него,
Правна информация - Политика за поверителност