Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0285(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0315/2008

Esitatud tekstid :

A6-0315/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/09/2008 - 5.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0378

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 36k
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel
India ookeani lõunaosa kalanduskokkulepe *
P6_TA(2008)0378A6-0315/2008

Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppe sõlmimise kohta (KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0831);

   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0047/2008);

   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35 ning artikli 83 lõiget 7;

   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0315/2008),

1.   kiidab nõukogu otsuse ettepaneku muudetud kujul heaks ja kiidab kokkuleppe sõlmimise heaks;

2.   teeb oma presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus
Esimene volitus
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 koos artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 koos artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga,
Õigusteave - Privaatsuspoliitika