Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0285(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0315/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0315/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/09/2008 - 5.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0378

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 36k
Tiistai 2. syyskuuta 2008 - Bryssel
Eteläisen Intian valtameren kalastussopimus *
P6_TA(2008)0378A6-0315/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0831),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0047/2008),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan sekä 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0315/2008),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus neuvoston päätökseksi
Johdanto-osan 1 viite
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö