Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0285(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0315/2008

Ingivna texter :

A6-0315/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0378

Antagna texter
PDF 191kWORD 36k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Fiskeavtal för södra Indiska oceanen *
P6_TA(2008)0378A6-0315/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0831),

–   med beaktande av artikel 37 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0047/2008),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51, 35 och 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0315/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut med de ändringar som gjorts och godkänner undertecknandet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till rådets beslut
Beaktandeled 1
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med dels artikel 300.2 första stycket första meningen, dels artikel 300.3 första stycket,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med dels artikel 300.2 första stycket första meningen, dels artikel 300.3 andra stycket,
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy