Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2161(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0328/2008

Внесени текстове :

A6-0328/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0379

Приети текстове
PDF 264kWORD 32k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел ІІІ - Комисия (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., приет окончателно на 13 декември 2007 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 5/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г., внесен от Комисията на 18 юни 2008 г. (COM(2008)0381),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет №  5/2008, съставен от Съвета на 22 юли 2008 г. (11571/2008 – C6-0294/2008)

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0328/2008),

1.  Одобрява проекта на коригиращ бюджет № 5/2008 без изменения;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 14.3.2008 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност