Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2161(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0328/2008

Předložené texty :

A6-0328/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0379

Přijaté texty
PDF 194kWORD 33k
Úterý, 2. září 2008 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2008
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2008 na rozpočtový rok 2008, oddíl III - Komise (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený s konečnou platností dne 13. prosince 2007(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2008 na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 18. června 2008 (KOM(2008)0381),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 sestavený Radou dne 22. července 2008 (11571/2008 – C6-0294/2008),

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0328/2008),

1.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 5/2008 beze změn;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 71, 14.3.2008, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí