Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2161(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0328/2008

Indgivne tekster :

A6-0328/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/09/2008 - 5.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0379

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 33k
Tirsdag den 2. september 2008 - Bruxelles
Forslag til ændringsbudget nr. 5/2008
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 2. september 2008 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2008 for regnskabsåret 2008, Sektion III - Kommissionen (11571/2008 - C6-0294/2008 - 2008/2161(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

-   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, endeligt vedtaget den 13. december 2007(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2008 for regnskabsåret 2008, forelagt af Kommissionen den 18. juni 2008 (KOM(2008)0381),

-   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2008, vedtaget af Rådet den 22. juli 2008 (11571/2008 - C6-0294/2008)

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0328/2008),

1.   godkender forslaget til ændringsbudget nr. 5/2008 uden ændringer;

2.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 71 af 14.3.2008, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik