Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2161(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0328/2008

Esitatud tekstid :

A6-0328/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/09/2008 - 5.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0379

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 30k
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel
Paranduseelarve nr 5/2008 projekt
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 5/2008 projekti kohta , III jagu – Komisjon (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 13. detsembril 2007;(2)

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 18. juunil 2008. aastal esitatud Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 5/2008 esialgset projekti (KOM(2008)0381);

–   võttes arvesse nõukogu 22. juulil 2008. aastal koostatud paranduseelarve nr 5/2008 projekti (11571/2008 – C6-0294/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0328/2008),

1.   kiidab paranduseelarve nr 5/2008 projekti muutmata kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 71, 14.3.2008, lk 1.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika