Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2161(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0328/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0328/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/09/2008 - 5.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0379

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 32k
Tiistai 2. syyskuuta 2008 - Bryssel
Lisätalousarvio nro 5/2008
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. syyskuuta 2008 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2008 varainhoitovuodeksi 2008, Pääluokka III – Komissio (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 18. kesäkuuta 2008 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (KOM(2008)0381),

–   ottaa huomioon neuvoston 22. heinäkuuta 2008 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2008 (11571/2008 – C6-0294/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0328/2008),

1.   hyväksyy esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2008 sellaisenaan;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 71, 14.3.2008, s. 1.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö