Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2161(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0328/2008

Pateikti tekstai :

A6-0328/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0379

Priimti tekstai
PDF 196kWORD 32k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - Briuselis
Taisomojo biudžeto projektas Nr. 5 /2008
P6_TA(2008)0379A6-0328/2008

2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 5/2008, III skirsnis - Komisija (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007 m. gruodžio 13 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008, kurį Komisija pateikė 2008 m. birželio 18 d. (COM(2008)0381),

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008, kurį Taryba sudarė 2008 m. liepos 22 d. (11571/2008 – C6-0294/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0328/2008),

1.   patvirtina Taisomojo biudžeto projektą Nr. 5/2008 be pakeitimų;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 71, 2008 3 14, p. 1.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika