Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0041(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0208/2008

Внесени текстове :

A6-0208/2008

Разисквания :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Гласувания :

PV 02/09/2008 - 5.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0383

Приети текстове
PDF 279kWORD 37k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници ***I
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0101),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2, буква a) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0086/2008),

–   като взе предвид ангажимента на представителя на Съвета, поет с писмо от 25 юни 2008 г., за одобряване на предложението във вида, в който е изменено, съгласно член 251, параграф 2, алинея втора, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0208/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници
P6_TC1-COD(2008)0041

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 81/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност