Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0041(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0208/2008

Indgivne tekster :

A6-0208/2008

Forhandlinger :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Afstemninger :

PV 02/09/2008 - 5.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0383

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 36k
Tirsdag den 2. september 2008 - Bruxelles
Anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for Schengen-grænsekodeksen ***I
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengen-grænsekodeksen (KOM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0101),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 62, stk. 2, litra a), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0086/2008),

-   der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. juni 2008 forpligtede sig til at godkende forslaget som ændret, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0208/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengengrænsekodeksen
P6_TC1-COD(2008)0041

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 81/2009).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik