Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0041(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0208/2008

Pateikti tekstai :

A6-0208/2008

Debatai :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0383

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 40k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - Briuselis
Naudojimasis Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą ***I
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą (COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0101),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 62 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0086/2008),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Tarybos atstovo rašytinį įsipareigojimą pritarti pasiūlymui su pakeitimais pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos pirmąją įtrauką,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0208/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, iš dalies keičiantį Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą
P6_TC1-COD(2008)0041

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. 81/2009.)

Teisinė informacija - Privatumo politika