Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0041(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0208/2008

Ingivna texter :

A6-0208/2008

Debatter :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0383

Antagna texter
PDF 194kWORD 27k
Tisdagen den 2 september 2008 - Bryssel
Användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna ***I
P6_TA(2008)0383A6-0208/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna (KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0101),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 62.2 a i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0086/2008),

–   med beaktande av det skriftliga åtagandet av rådets företrädare av den 25 juni 2008 att godkänna förslaget med parlamentets ändringar i enlighet med artikel 251.2 andra stycket första strecksatsen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0208/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna
P6_TC1-COD(2008)0041

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 81/2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy