Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0804(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0293/2008

Pateikti tekstai :

A6-0293/2008

Debatai :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Balsavimas :

PV 02/09/2008 - 5.16
CRE 02/09/2008 - 5.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0384

Priimti tekstai
PDF 544kWORD 216k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 2 d. - Briuselis
Eurojusto stiprinimas ir dalinis Sprendimo 2002/187/TVR pakeitimas *
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvos, kuria siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl Eurojusto stiprinimo, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/187/TVR (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvą (5613/2008),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0076/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0293/2008),

1.   pritaria Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvai su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvą;

5.   ragina Tarybą ir Komisiją ateityje, po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis, teikti pirmenybę visiems pasiūlymams, kuriais siekiama iš dalies pakeisti šį sprendimą atsižvelgiant į Deklaraciją Nr. 50 dėl Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, kuris turi būti pridedamas prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 10 straipsnio;

6.   pasiryžęs visus pasiūlymus, kurie bus pateikti ateityje, nagrinėti pagal 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą ir glaudžiai bendradarbiaujant su valstybių narių parlamentais;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės vyriausybėms.

14 valstybių narių siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 86 straipsnį reikia parengti žaliąją knygą dėl Europos prokuratūros įsteigimo.
Pakeitimas 2
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  Nustatant, kuri valstybė narė geriausiai gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar imtis kitų teisėsaugos veiksmų, reikia atsižvelgti į atsakovų ir nukentėjusiųjų teises.
Pakeitimas 3
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  Atitinkama apsauga pagal procedūrą, įskaitant apsaugą tyrimo metu, yra būtina prielaida siekiant, kad būtų abipusiškai pripažįstami teismų sprendimai baudžiamosiose bylose. Siekiant nustatyti tam tikras minimalias teisinės pagalbos asmenims valstybėse narėse taisykles itin svarbu kuo greičiau priimti pamatinį sprendimą dėl procedūrinių teisių.
Pakeitimas 4
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)  Taip pat svarbu, kad Taryba kuo greičiau priimtų pamatinį sprendimą dėl asmens duomenų, tvarkomų atsižvelgiant į policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, taip užtikrinant tinkamą duomenų apsaugos lygį. Valstybės narės pagal savo nacionalinę teisę turėtų užtikrinti bent jau tokį asmens duomenų apsaugos lygį, koks užtikrinamas pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos 2001 m. lapkričio 8 d. Papildomą protokolą ir tai darydamos valstybės narės turėtų atsižvelgti į 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos ministrų komiteto Rekomendaciją Nr. R (87) valstybėms narėms, kuria reglamentuojamas asmens duomenų naudojimas policijos sektoriuje ir užtikrinama duomenų, kurie netvarkomi automatizuotai, apsauga.
Pakeitimas 5
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(8c)  Svarbu užtikrinti tinkamą asmens duomenų, saugomų visų rūšių asmens duomenų pildymo sistemose, kurias naudoja Eurojustas, apsaugą. Turint tai mintyje, Eurojusto1 asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės turėtų būti taikomos ir struktūrizuotiems rankiniu būdu kaupiamiems dokumentams, t. y. susijusiems ir logiškai sutvarkytiems dokumentams, kuriuos rankiniu būdu sukaupia nacionaliniai nariai ar padėjėjai.
_____________
1 OL C 68, 2005 3 19, p. 1.
Pakeitimas 6
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(8d)  Kai apdorojami duomenys, susiję su elektroninio pašto srautais pagal 14 straipsnio 1 dalį, Eurojustas turėtų užtikrinti, kad nebūtų atskleidžiamas el. laiškų turinys ir jų pavadinimai.
Pakeitimas 7
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(8e)  Asmenys, kurie buvo Eurojusto prašymu atlikto nusikaltimo tyrimo subjektai, tačiau kurie nebuvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, informuojami apie tą tyrimą ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo netraukti baudžiamojon atsakomybėn priėmimo datos.
Pakeitimas 8
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
8 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(8f)  Kai tyrimas atliekamas Eurojusto prašymu ir akivaizdžiai nesant tinkamo pagrindo, valstybės narės užtikrina teismines teisių gynimo priemones.
Pakeitimas 9
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 3 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
5a straipsnio 1 dalis
1.  Siekdamas vykdyti savo užduotis nenumatytais atvejais, Eurojustas įkuria "Koordinavimo padalinį ypatingiems atvejams" (KPYA).
1.  Siekdamas vykdyti savo užduotis nenumatytais atvejais, Eurojustas įkuria "Koordinavimo padalinį ypatingiems atvejams" (KPYA), su kuriuo būtų galima susisiekti per vieną kontaktinį asmenį.
Pakeitimas 10
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 3 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
5a straipsnio 2 dalis
2.  KPYA sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, kuris gali būti arba nacionalinis narys, jo pavaduotojas arba padėjėjas, turintis teisę pakeisti nacionalinį narį. Į KPYA galima kreiptis ir jis turi galėti imtis veiksmų 24 val. per parą.
2.  KPYA sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, kuris gali būti arba nacionalinis narys, jo pavaduotojas arba padėjėjas, turintis teisę pakeisti nacionalinį narį. Atstovas veikia 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę.
Pakeitimas 11
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 3 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
5a straipsnio 3 dalis
3.  Neatidėliotinais atvejais, kai teisminio bendradarbiavimo prašymą būtina vykdyti keliose valstybėse narėse, kompetentinga institucija gali perduoti jį KPYA per savo valstybės narės atstovą KPYA. Suinteresuotos valstybės narės atstovas KPYA prašymą perduoda vykdyti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Jei kompetentinga nacionalinė institucija nėra nurodyta arba jos neįmanoma nurodyti tinkamu laiku, KPYA narys turi galią prašymą vykdyti pats.
3.  Neatidėliotinais atvejais, kai teisminio bendradarbiavimo prašymą būtina vykdyti keliose valstybėse narėse, kompetentinga institucija gali perduoti jį KPYA per savo valstybės narės atstovą KPYA. Suinteresuotos valstybės narės atstovas KPYA prašymą perduoda vykdyti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Jei neįmanoma laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos, KPYA narys turi galią prašymą vykdyti pats. Tokiu atveju atitinkamas KPYA narys nedelsdamas raštu praneša kolegijai apie veiksmus, kurių imtasi, ir priežastis, dėl kurių nepavyko laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos.
Pakeitimas 12
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 4 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
6 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis
(vi) imtis specialių tyrimo priemonių;
Išbraukta.
Pakeitimas 13
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 4 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
6 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis
(vii) imtis bet kurių kitų tyrimui ar patraukimui baudžiamojon atsakomybėn reikalingų priemonių;
Išbraukta.
Pakeitimas 14
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 6 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
8 straipsnis
Jei suinteresuotų valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia nesilaikyti 6 straipsnio 1 dalies a ir g punktuose, 7 straipsnio 1 dalies a punkte ir 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto prašymo, jos apie savo sprendimą ir jo priežastis informuoja Eurojustą.
1.  Jei suinteresuotų valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia nesilaikyti 6 straipsnio 1 dalies a ir g punktuose, 7 straipsnio 1 dalies a punkte ir 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto prašymo, jos apie savo sprendimą ir jo priežastis informuoja Eurojustą.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad prieš pateikiant Eurojustui šalies kompetentingų institucijų sprendimą, jį gali peržiūrėti teismas.
Pakeitimas 15
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 7 punkto c papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
9 straipsnio 4 dalis
4.  Siekdamas įvykdyti Eurojusto tikslus, nacionalinis narys turi visišką prieigą prie:
4.  Siekdamas įvykdyti Eurojusto tikslus, nacionalinis narys turi visišką prieigą arba bent gali gauti prieigą prie:
a) informacijos, esančios:
informacijos, esančios toliau išvardytų tipų nacionaliniuose registruose, jei šie registrai yra jo valstybėje narėje:
i) nacionaliniuose nuosprendžių registruose;
i) nuosprendžių registruose;
ii) suimtų asmenų registruose;
ii) suimtų asmenų registruose;
iii) tyrimų registruose;
iii) tyrimų registruose;
iv)  DNR registruose;
iv)  DNR registruose;
b) kitų, negu a) punkte nurodytų jo valstybės narės registrų, kuriuose yra informacijos, būtinos tam, kad jis galėtų atlikti savo užduotis.
v) kituose jo valstybės narės registruose, kuriuose yra jam būtinos informacijos tam, kad jis galėtų atlikti savo užduotis.
Pakeitimas 16
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 8 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
9a straipsnio 3 dalis
3.  Neatidėliotinais atvejais nacionaliniai nariai, jei nėra nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos arba jei neįmanoma jos nurodyti tinkamu laiku, gali duoti leidimą vykdyti kontroliuojamuosius gabenimus ir juos koordinuoti.
3.  Neatidėliotinais atvejais nacionaliniai nariai, jei neįmanoma tinkamu laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos, gali duoti leidimą vykdyti kontroliuojamuosius gabenimus ir juos koordinuoti. Tokiais atvejais atitinkamas nacionalinis narys nedelsdamas raštu praneša kolegijai apie veiksmus, kurių imtasi, ir priežastis, dėl kurių nepavyko laiku nurodyti kompetentingos nacionalinės institucijos.
Pakeitimas 17
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto -a papunktis (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 1 dalis
(-a) 1 dalis pakeičiama taip:
"1. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali keistis su Eurojustu visa informacija, būtina jo uždaviniams įvykdyti, laikydamosi 4 bei 5 straipsnių ir vadovaudamosi šiame sprendime nustatytomis duomenų apsaugos taisyklėmis."
Pakeitimas 18
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys būtų informuojamas laiku, ankstyvajame etape ir kai tik bus turima informacija apie visus nusikaltimų tyrimus, susijusius su trimis ar daugiau valstybių, jei dvi ar daugiau iš jų yra valstybės narės, patenkančius į Eurojusto veiklos sritį, ir tiek, kiek būtina Eurojusto funkcijoms vykdyti, visų pirma jeigu keliose valstybėse būtina tuo pačiu metu pateikti teismo pavedimus, arba jeigu reikalingas Eurojusto koordinavimas, arba jurisdikcijos pozityvių ar negatyvių kolizijų atvejais. Valstybės narės užtikrina, kad prievolės informuoti vykdymas būtų prižiūrimas nacionaliniu lygiu.
5.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys būtų informuojamas laiku, ankstyvajame etape ir kai tik bus turima informacija apie visas bylas, tiesiogiai susijusias su trimis ar daugiau valstybių narių, dėl kurių mažiausiai dviem valstybėms narėms pateikti teisminio bendradarbiavimo prašymai, įskaitant prašymus dėl teisės aktų, kuriais įgyvendinamas abipusio pripažinimo principą.
Pakeitimas 19
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 6 dalis
6.  Pirmiausia valstybės narės įgyvendina 5 dalį dėl bylų, susijusių su tokiais teisės pažeidimais:
6.  Pirmiausia valstybės narės įgyvendina 5 dalį dėl bylų, susijusių su tokiais teisės pažeidimais:
a) neteisėta prekyba narkotikais;
a) neteisėta prekyba narkotikais;
aa) vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija;
b) prekyba žmonėmis ir ginklais
b) prekyba žmonėmis ir ginklais
c) neteisėta prekyba branduolinėmis atliekomis;
c) neteisėta prekyba branduolinėmis atliekomis;
d) neteisėta prekyba meno kūriniais;
d) neteisėta prekyba meno kūriniais;
e) neteisėta prekyba nykstančiomis augalų ir gyvūnų rūšimis;
e) neteisėta prekyba nykstančiomis augalų ir gyvūnų rūšimis;
f) neteisėta prekyba žmonių organais;
f) neteisėta prekyba žmonių organais;
g) pinigų plovimas;
g) pinigų plovimu;
h) sukčiavimas, įskaitant Bendrijos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;
h) sukčiavimu, įskaitant Bendrijos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;
i) valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas;
i) valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimu;
j) terorizmas, įskaitant terorizmo finansavimą;
j) terorizmu, įskaitant terorizmo finansavimą;
k) aplinkosauginiai nusikaltimai;
k) aplinkosauginiais nusikaltimais;
l) kitos organizuoto nusikalstamumo formos.
l) kitomis teisės pažeidimų formomis, kai esama faktinių požymių, kad jie susiję su nusikalstama organizacija arba sunkiais nusikaltimais.
Pakeitimas 20
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 8 dalis
8.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys taip pat būtų informuojamas apie:
8.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinis narys taip pat būtų informuojamas apie:
a) visus teisminio bendradarbiavimo prašymus, susijusius su teisės aktais, priimtais pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, įskaitant teisės aktus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą, išsiųstus jų kompetentingų institucijų, bylose, susijusiose su ne mažiau kaip trimis valstybėmis, jei dvi ar daugiau iš jų yra valstybės narės;
a) atvejus, kai kilo arba gali kilti jurisdikcijos kolizija;
b) visus kontroliuojamuosius gabenimus ir slaptus tyrimus, susijusius su ne mažiau kaip trimis valstybėmis, iš kurių bent dvi yra valstybės narės;
b) visus kontroliuojamuosius gabenimus ir slaptus tyrimus, susijusius su ne mažiau kaip trimis valstybėmis, iš kurių bent dvi yra valstybės narės;
c) visus atmestus teisminio bendradarbiavimo prašymus, susijusius su teisės aktais, priimtais pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, įskaitant dokumentus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą;
c) pasikartojančias problemas ar atsisakymą vykdyti prašymus ir sprendimus dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant dokumentus, įgyvendinančius abipusio pripažinimo principą;
d) visus tarpusavio teisinės pagalbos prašymus, gautus iš valstybės, kuri nėra valstybė narė, jei nustatoma, kad tokie prašymai yra tyrimo dėl kitų prašymų, išsiųstų tos valstybės, kuri nėra valstybė narė, ne mažiau kaip dviem kitoms valstybėms narėms, dalis.
Pakeitimas 21
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 9 dalis
9.  Be to, kompetentingos institucijos teikia nacionaliniam nariui visą kitą informaciją, kuri, nacionalinio nario manymu, yra būtina jo užduotims įvykdyti.
Išbraukta.
Pakeitimas 22
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 11 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
13 straipsnio 10 a dalis (nauja)
10a.  Iki ... * Komisija, remdamasi Eurojusto perduota informacija, parengia šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą, prie kurios, jei reikia, pridėdama pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus apsvarstyti galimybę įtraukti ir kitus teisės pažeidimus nei nurodomi 6 dalyje.
____________
* Praėjus trejiems metams nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos.
Pakeitimas 23
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 13 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
14 straipsnio 4 dalis ir 16 straipsnio 1 dalis
13)  14 straipsnio 4 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje žodis "indeksas" pakeičiamas žodžiais "bylų valdymo sistema";
Išbraukta.
Pakeitimas 24
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 14 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
15 straipsnio 4 dalis ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalys
14)  15 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse žodis "indeksas" pakeičiamas žodžiais "bylų valdymo sistema";
Išbraukta.
Pakeitimas 25
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 15 punkto a papunkčio i papapunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Tvarkydamas duomenis pagal 14 straipsnio 1 dalį, Eurojustas gali tvarkyti asmens duomenis tų asmenų, kurių atžvilgiu pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktus pradėtas nusikaltimo tyrimas arba patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl vienos arba kelių nusikaltimo rūšių ir teisės pažeidimų, apibrėžtų 4 straipsnyje, pavyzdžiui:
1.  Tvarkydamas duomenis pagal 14 straipsnio 1 dalį, Eurojustas gali tvarkyti tik toliau nurodytus asmens duomenis apie asmenis, kurių atžvilgiu pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinius teisės aktus pradėtas nusikaltimo tyrimas arba patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl vienos arba kelių nusikaltimo rūšių ir teisės pažeidimų, apibrėžtų 4 straipsnyje:
Pakeitimas 26
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 15 punkto a papunkčio ii papapunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
15 straipsnio 1 dalies l punktas
l) telefono numeriai, transporto priemonių registracijos duomenys, elektroninio pašto adresai, telefono linijų ir elektroninio pašto duomenų srauto duomenys, DNR duomenys ir nuotraukos.
l)   DNR identifikavimo modeliai – raidinis arba skaitmeninis kodas, kuris nurodo ištirto žmogaus DNR pavyzdžio nekoduojančios dalies identifikavimo charakteristikas, t. y. tam tikrą cheminę formą įvairiose DNR vietose (loci);
la) nuotraukos;
lb) telefonų numeriai;
lc) telefono linijų ir elektroninio pašto duomenų srauto duomenys, išskyrus turinio duomenų perdavimą,
ld) elektroninio pašto paskyros;
le) transporto priemonių registracijos duomenys.
Pakeitimas 27
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 15 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
15 straipsnio 2 dalis
b)  2 dalyje žodis "tik" išbraukiamas;
Išbraukta.
Pakeitimas 28
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 17 a punktas (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
23 straipsnio 12 dalis
17a)  23 straipsnio 12 dalis pakeičiama taip:
"12. Jungtinė priežiūros institucija pateikia metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai."
Pakeitimas 29
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 18 punkto a papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
26 straipsnio 1a dalis
1a.  Valstybės narės užtikrina, kad kolegija galėtų faktiškai atidaryti Europolo analizės darbo bylą ir galėtų dalyvauti jos funkcionavime.
1a.  Valstybės narės užtikrina, kad kolegija galėtų faktiškai atidaryti Europolo analizės darbo bylą, kaip numatyta Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (konvencija dėl Europolo)1 10 straipsnyje, ir kad galėtų dalyvauti jos funkcionavime.
_________________
1 OL C 316, 1995 11 27, p. 2.
Pakeitimas 30
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 18 punkto b papunktis
Sprendimas 2002/187/TVR
26 straipsnio 2 dalies b punktas
b) nedarant poveikio šio sprendimo 13 straipsniui ir remiantis Tarybos sprendimo .../../TVR* 4 straipsnio 4 dalimi, Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atskiru atveju informuoja Eurojustą apie bylas, susijusias su dviem valstybėmis narėmis ir patenkančias į Eurojusto kompetencijos sritį:
b) nepažeidžiant šio sprendimo 13 straipsnio ir remiantis Tarybos sprendimo .../../TVR* 4 straipsniu, Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atskiru atveju informuoja savo nacionalinį Eurojusto narį apie visas kitas bylas, kurias galėtų geriau nagrinėti Eurojustas.
– tais atvejais, kai gali kilti jurisdikcijos kolizija,
arba
– kai atmetami teisminio bendradarbiavimo prašymai dėl dokumentų, priimtų pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, įskaitant dokumentus, įgyvendinančius tarpusavio pripažinimo principą.
Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys kiekvienu atskiru atveju taip pat informuoja Eurojustą apie visas bylas, patenkančias į Eurojusto kompetencijos sritį ir susijusias su ne mažiau kaip trimis valstybėmis narėmis.
Nacionaliniai nariai kiekvienu atskiru atveju informuoja Europos teisminio tinklo kontaktinius asmenis apie visas bylas, kurios būtų laikomos tokiomis, kurias nagrinėti tinklas galėtų būtų palankesnėje padėtyje;
Nacionaliniai nariai kiekvienu atskiru atveju informuoja savo atitinkamus nacionalinius Europos teisminio tinklo korespondentus apie visas bylas, kurias geriau galėtų nagrinėti tinklas;
Pakeitimas 31
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 19 a punktas (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
27 straipsnio 4 dalis
19a)  27 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
"4. Nepažeisdamas 3 dalies nuostatų, Eurojustas gali perduoti asmens duomenis įstaigoms, nurodytoms 1 dalies b punkte, ir trečiųjų šalių, kurioms netaikoma 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija, valdžios institucijoms, nurodytoms 1 dalies c punkte, tik tada, kai užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis, kuris vertinamas pagal asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos Eurojuste darbo tvarkos taisyklių 28 straipsnio 3 dalį."
Pakeitimas 32
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 19 b punktas (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
27 straipsnio 5 a dalis (nauja)
19b) į 27 straipsnį po 5 dalies įrašoma ši dalis:
"5a. Kartą per dvejus metus Jungtinė priežiūros institucija kartu su atitinkama trečiąja valstybe ar įstaiga, nurodyta 1 dalies b ir c punktuose, vertina, kaip laikomasi atitinkamų bendradarbiavimo susitarimų nuostatų, susijusių su duomenų, kuriais keičiamasi, apsauga. Šio vertinimo ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai."
Pakeitimas 33
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 22 punkto 1a įtrauka (nauja)
Sprendimas 2002/187/TVR
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
  1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
"1. Kiekvienais metais pirmininkas kolegijos vardu raštu atsiskaito Europos Parlamentui ir Tarybai [...] dėl Eurojusto veiklos ir valdymo, įskaitant biudžeto tvarkymą."
Pakeitimas 34
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 22 punkto 1 b papunktis (naujas)
Sprendimas 2002/187/TVR
32 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
"Šiuo tikslu kolegija parengia metinę ataskaitą, apimančią Eurojusto veiklą ir visas baudžiamosios politikos problemas Europos Sąjungoje, išaiškintas Eurojustui vykdant savo veiklą. Be to, į tą ataskaitą Eurojustas taip pat įtraukia atvejų, kai nacionaliniai nariai pasinaudojo savo galia, kaip nurodyta 5a straipsnio 3 dalyje ir 9a straipsnio 3 dalyje, analizę. Ataskaitoje taip pat gali būti pateikiami pasiūlymai dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose gerinimo."
Pakeitimas 35
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 22 punkto 1 c įtrauka (nauja)
Sprendimas 2002/187/TVR
32 straipsnio 2 dalis
  2 dalis pakeičiama taip:
"2. Kasmet Jungtinės priežiūros institucijos atstovas atsiskaito Europos Parlamentui apie savo veiklą [...]."
Pakeitimas 36
Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyva su pakeitimais
1 straipsnio 26 punktas
Sprendimas 2002/187/TVR
42 straipsnio 2 dalis
2.  Europos Komisija reguliariai vertina, kaip valstybės narės įgyvendina šį sprendimą ir pateikia Tarybai ataskaitą šiuo klausimu, prireikus, kartu su reikalingais pasiūlymais dėl teisminio bendradarbiavimo ir Eurojusto veiklos gerinimo. Tai ypač taikoma Eurojusto pajėgumams, skirtiems valstybių narių kovai su terorizmu remti.
2.  Komisija reguliariai vertina, kaip valstybės narės įgyvendina šį sprendimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą šiuo klausimu, prireikus, kartu su reikalingais pasiūlymais dėl teisminio bendradarbiavimo ir Eurojusto veiklos gerinimo. Tai ypač taikoma Eurojusto pajėgumams, skirtiems valstybių narių kovai su terorizmu remti.
Teisinė informacija - Privatumo politika