Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 250kWORD 30k
Вторник, 2 септември 2008 г. - Брюксел
Председателите на подкомисии (тълкуване на член 182)
P6_TA(2008)0388

Решение на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно тълкуването на член 182 от правилника за дейността на ЕП относно председателите на подкомисии

Европейският парламент,

–   като взе предвид писмото на председателя на Комисията по конституционни въпроси от 22 юли 2008 г.,

–   като взе предвид член 182 от Правилника за дейността,

1.  Решава да добави следното тълкуване към член 182, параграф 1:

  

Тази разпоредба не пречи на председателя на основната комисия да включи председателите на подкомисиите в работата на бюрото, нито пък да им позволи да председателстват разисквания, посветени конкретно на въпроси от компетентността на съответната подкомисия - напротив член 182, параграф 1 дава такава възможност, при условие че този начин на работа бъде сведен до знанието на бюрото и получи неговото одобрение

   2. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Правна информация - Политика за поверителност