Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 91kWORD 20k
Teisipäev, 2. september 2008 - Brüssel
Parlamendi kodukorra artikli 182 tõlgendamine seoses allkomisjonide esimeeste kaasamisega
P6_TA(2008)0388

Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta otsus parlamendi kodukorra artikli 182 tõlgendamise kohta seoses allkomisjonide esimeeste kaasamisega

Euroopa Parlament,

-   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni esimehe 22. juuli 2008. aasta kirja;

-   võttes arvesse kodukorra artiklit 201,

1.   võtab vastu kodukorra artikli 182 lõike 1 järgmise tõlgenduse:

  

See säte ei takista põhikomisjoni esimehel kaasata allkomisjonide esimehi komisjoni juhatuse töösse või võimaldada neil juhatada arutelu küsimustes, mida nendes allkomisjonides peamiselt käsitletakse, vaid võimaldab seda juhul, kui selline menetlus esitatakse läbivaatamiseks juhatusele tervikuna ja juhatus annab sellele oma nõusoleku.

   2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika