Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0214(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0201/2008

Внесени текстове :

A6-0201/2008

Разисквания :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Гласувания :

PV 03/09/2008 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0395

Приети текстове
PDF 349kWORD 35k
Сряда, 3 септември 2008 г. - Брюксел
Типово одобрение на превозни средства, задвижвани с водород ***I
P6_TA(2008)0395A6-0201/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на превозните средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0593),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0342/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0201/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО
P6_TC1-COD(2007)0214

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 79/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност