Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0214(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0201/2008

Indgivne tekster :

A6-0201/2008

Forhandlinger :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Afstemninger :

PV 03/09/2008 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0395

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 54k
Onsdag den 3. september 2008 - Bruxelles
Hydrogendrevne køretøjer ***I
P6_TA(2008)0395A6-0201/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. september 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0593),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0342/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og til udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0201/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF
P6_TC1-COD(2007)0214

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 79/2009).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik