Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0214(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0201/2008

Esitatud tekstid :

A6-0201/2008

Arutelud :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Hääletused :

PV 03/09/2008 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0395

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 93k
Kolmapäev, 3. september 2008 - Brüssel
Vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitus ***I
P6_TA(2008)0395A6-0201/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0593);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0342/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A6-0201/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 3. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, mis käsitleb vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ
P6_TC1-COD(2007)0214

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 79/2009) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika