Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0214(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0201/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0201/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0395

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 43k
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel
Vetykäyttöisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ***I
P6_TA(2008)0395A6-0201/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. syyskuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0593),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0342/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0201/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta
P6_TC1-COD(2007)0214

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 79/2009.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö