Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0214(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0201/2008

Pateikti tekstai :

A6-0201/2008

Debatai :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Balsavimas :

PV 03/09/2008 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0395

Priimti tekstai
PDF 274kWORD 37k
Trečiadienis, 2008 m. rugsėjo 3 d. - Briuselis
Vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas ***I
P6_TA(2008)0395A6-0201/2008
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiančio Direktyvą 2007/46/EB (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0593),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0342/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A6–0201/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Europos Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 3 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantį Direktyvą 2007/46/EB
P6_TC1-COD(2007)0214

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. 79/2009.)

Teisinė informacija - Privatumo politika