Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0214(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0201/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0201/2008

Debates :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Balsojumi :

PV 03/09/2008 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0395

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 43k
Trešdiena, 2008. gada 3. septembris - Brisele
Tipa apstiprinājums ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem ***I
P6_TA(2008)0395A6-0201/2008
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0593),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0342/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0201/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 3. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK
P6_TC1-COD(2007)0214

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 79/2009.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika